/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuw CCBT project “REFUSE RESIST”: onderzoek naar fruitmotresistentie in de biofruitteelt

Tim Beliën, pcfruit

De concrete aanleiding van dit project zijn de recent terug sterk gestegen problemen met fruitmot (Cydia pomonella) in de biopitfruitteelt. Afgelopen seizoen (2018) was er op ruim 1/3de van de biologisch beheerde pitfruitpercelen aanzienlijke schade door fruitmotrupsen. Fruitmotrupsen boren in vruchten en zijn een hoofdplaag in zowel appel als peer. In praktijk wordt fruitmot vandaag de dag in de bioteelt bestreden door enerzijds de feromoonverwarringstechniek en anderzijds één of meerdere behandelingen met C. pomonella granulovirus preparaten.

Vooral deze laatste bestrijdingstechniek wordt in vraag gesteld. Immers, in het buitenland werd reeds meermaals resistentie van fruitmotrupsen voor viruspreparaten waargenomen. In België werd dit echter tot op heden nooit nagegaan. Daarom werd er in de eerste helft van 2019 binnen pcfruit een laboprocedure ontwikkeld om op een efficiënte en betrouwbare manier de gevoeligheid van fruitmot (eieren/rupsen) voor diverse granulovirusstammen te testen (zie foto).

Image

Deze labotest staat nu op punt. Momenteel (juli 2019) worden er verspreid over België bij diverse biologische pitfruittelers aangeboorde vruchten verzameld. Immers, (startende) resistentie-opbouw is een lokaal gegeven, en kan dus sterk verschillen van locatie tot locatie. Voor elke teler/locatie wordt een aparte fruitmotkweek opgezet, waarvan dan in de tweede helft van 2019 de gevoeligheid voor de verschillende commercieel beschikbare granulovirusstammen in kaart wordt gebracht. Het uiteindelijke doel is om de biotelers gericht te kunnen adviseren naar welke bestrijdingswijzen nog wel effectief zijn op hun locatie/percelen.    

Onderzoek uitgevoerd in kader van het CCBT-project “Herevaluatie van fruitmot stammen resistentie als basis voor een verbeterde biologische bestrijding” (REFUSE RESIST) (2019-2020), een samenwerking tussen toegepast onderzoek (pcfruit vzw afdeling Zoölogie) en (bio)telers (Bioforum vakgroep biologisch fruit), met steun van de Vlaamse Overheid.

Image

Meer info?
Tim Beliën
Tel: +32 (0)11 69 70 80 
pitfruit