/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biofruit Debuggers – onderzoek naar schildwantsen in de biofruitteelt

Tim Beliën, pcfruit

Doordachte inzet van netten tegen schildwantsen

In de EIP Operationele groep “Biofruit Debuggers” trachten we een oplossing te vinden voor het boswantsenprobleem in biologische pitfruitboomgaarden. Met de term ‘boswantsen’ wordt eigenlijk voornamelijk verwezen naar de roodpootschildwants (Pentatoma rufipes), die afgelopen jaren in onze fruitregio als voornaamste schadeverwekker werd geïdentificeerd. Boswantsen zijn polyfage insecten die eiwitten nodig hebben voor het aanmaken en rijpen van hun eieren. Gezien hun hogere aanwezigheid langs biodiversiteitselementen (bos/haag/bloemen)randen vermoeden we dat bepaalde planten/struiken als voedselbron een belangrijke impact hebben op de ontwikkeling van plaatselijke plaagpopulaties.

Met als doel om de migratie van en naar deze voedselbronnen te verstoren, hebben we binnen de Operationele Groep ‘Biofruit debuggers’ vorig seizoen op 3 verschillende locaties doelgericht netten geïnstalleerd (zie foto). In de zomer verhinderen deze netten dat volwassen boswantsen heen en weer kunnen vliegen tussen peren(kant)rijen en omringende hagen/bossen. Door deze netten in de juiste periode te sluiten (wanneer de wantsen volwassen worden en op zoek gaan naar eiwitten), verhinderen we deze belangrijke voedselopname en dus de aanmaak en rijping van eieren. We beogen dat dit hun levenscyclus dusdanig zal doorbreken, dat de populatie boswantsen op deze locaties volgend seizoen wezenlijk kleiner zal zijn. Dit zal dus hopelijk ook leiden tot beduidend minder schade, en het uiteindelijk effect van de vorig seizoen aangebrachte netten zal nu dus de komende oogst gemeten kunnen worden. Maar ook dit jaar hebben we ter herhaling/bevestiging op een aantal locaties netten geïnstalleerd waarvan we het effect dan in 2020 zullen kunnen meten.

De Aziatisch  bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha halys) 

Deze invasieve Aziatische schildwants verspreidt zich momenteel over Europa en brengt enorm veel schade toe in o.a. de fruitteeltregio’s in Italië. Ook in België werd ze recent reeds op meerdere plaatsen gesignaleerd (https://waarnemingen.be/species/197583/observations/?). Een goede beschrijving van deze invasieve wants om ze te herkennen en ze te onderscheiden van andere inheemse soorten is beschikbaar via volgende link: 

https://www.pcfruit.be/nl/system/files/attachments/tf_h._halys_rc.pdf

Mocht je Halyomorpha halys aantreffen (of vermoeden dat het om deze soort gaat) aarzel dan niet om contact op te nemen met pcfruit vzw.

Onderzoek uitgevoerd in kader van de EIP Operationele groep “Biofruit Debuggers”, een samenwerking tussen toegepast onderzoek (pcfruit vzw afdeling Zoölogie), voorlichting (pcfruit vzw en Fruitconsult), en (bio)telers (Bioforum vakgroep biologisch fruit). Met steun van het “Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Meer info?
Tim Beliën
Tel: +32 (0)11 69 70 80 
 
Image
pitfruit