/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuw IWT-project: Rationele en plaatsspecifieke bestrijding van schurft bij appel

Schurft is de sleutelparasiet in de teelt van appel. Meer dan 50% van het verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen wordt ingezet voor deze bestrijding.

Met het huidige waarschuwingssysteem, gebruikt door het pcfruit vzw, kan de bestrijding van schurft, meer gericht uitgevoerd worden. Voor de schurftschimmel wordt op het pcfruit vzw bovendien ook de sporendruk bepaald uitgaande van bladeren verzameld in boomgaarden met een (zeer) sterke schurftaantasting (worst case scenario). De praktijk ervaart deze informatie als zeer waardevol.

Echter door de jaarlijks terugkerende problemen met schurft rijst de vraag of er nog hiaten zijn in de kennis omtrent de epidemiologische cyclus van de schimmel. Een belangrijk aspect hierbij is dat de schurftschimmel symptoomloos kan aanwezig zijn. De schimmel kan zich dan in de winterperiode verder ontwikkelen zodat een inoculum wordt opgebouwd voor het nieuwe seizoen zonder dat de teler zich daarvan bewust is. Daarnaast is er ook het wegvallen van de ouderdomsresistentie (verzwakken van de natuurlijke defensie van de plant door veroudering) waardoor in de zomer sterke uitbreiding van schurft op de onderkant van het blad kan ontstaan en de ascosporendruk voor het volgende voorjaar verhoogt. Bovendien gaan de huidige schurft waarschuwingsmodellen ook uit van een vooraf vastgelegde initiële ascosporendruk, zonder rekening te houden met de reële initiële sporendruk in een boomgaard. Dit laatste is echter zeer perceel- en cultivarafhankelijk en het zou voor de teler nog veel gunstiger zijn, als de waarschuwingen meer perceelsgebonden kunnen opgesteld worden op basis van de lokale ascosporendruk. Door dergelijke concrete bepalingen kan het waarschuwingssysteem specifieker gemaakt worden tot op, in het ideale geval, perceelsniveau, waardoor gerichter kan behandeld worden tijdens de primaire infectieperioden in het voorjaar.

Recent werd door het IWT een nieuw project goedgekeurd met als algemene doelstelling het komen tot een rationele en plaatsspecifieke bestrijding van schurft op basis van doelgerichte monitoring van de (initiële) sporendruk in de aangetaste bladeren van vorig seizoen en de actuele ascosporenuitstoot op een perceel. Door het toepassen van een moleculaire detectietechniek voor het kwantificeren van de Venturia inaequalis sporen, kan de initiële ascosporendruk aan het begin van het seizoen voor een boomgaard gekwantificeerd worden. Daarnaast zal in dit project ook aandacht besteed worden aan de periode tussen de oogst en de bladval, met name het verschijnen van schurft aan de onderzijde van het blad en de al dan niet symptoomloze aanwezigheid van schurft (detectie via PCR technieken) in de boomgaard en hoe dit kan tegengegaan worden.

Dit project is een samenwerking tussen pcfruit vzw (afdeling Mycologie), het ILVO (departement plant) en het fruitteeltcentrum van de KULeuven. De aanvang van dit project is gepland in de herfst van 2014.

Meer info?
Wendy Van Hemelrijck, Kurt Heungens en Wannes Keulemans
Tel: +32 (0) 11 69 70 80 (pcfruit)
E-mail: wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be, kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be, wannes.keulemans@biw.kuleuven.be

pitfruit