/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

CCBT-project: Hoe biologische longcanes framboos opkweken ?

Bram De Keyzer (Proefcentrum Pamel)

Proefcentrum Pamel wil via het project ‘Hoe biologische longcanes framboos opkweken?’ de mogelijkheden bekijken om zomerframboos op biologische wijze op te kweken. Naast het betrekken van de vermeerderingssector willen we ook biologische telers warm maken om het potentieel van biologische longcanes uit te testen. Aan het einde van het project zal er een draaiboek worden opgesteld met de informatie die tijdens het project werd verworven. 

Lage opbrengst

Tijdens het vorig CCBT-project ’Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed’ werd vastgesteld dat naakte wortel longcanes een lagere opbrengst hebben en meer kans hadden op uitval wanneer vergeleken wordt met de vroeger gebruikte gangbare longcanes uit pot. Aangezien er geen ontheffing meer wordt verleend voor gangbare longcanes uit pot zijn bio-telers aangewezen om naakte wortel longcanes uit gangbare teelt aan te kopen, waar wel nog ontheffing voor wordt verleend. 

2 onderzoeksvragen

Voor het opkweken van biologisch plantgoed stellen zich veel onderzoeksvragen. In dit project hebben we ons gefocust op 2 vragen. Per onderzoeksvraag wordt een proef opgezet. 

- In welk biologisch substraat kunnen longcanes opgekweekt worden en welke vorm van organische voeding kan best gebruikt worden? 

- Het verschil tussen biologisch opgekweekte naakte wortel longcanes zal vergeleken worden met biologisch opgekweekte potplanten. Verder zal ook het tijdstip van aanplant bestudeerd worden. 

In het productie jaar (2e project jaar) zal de productie van de biologisch opgekweekte longcanes vergeleken worden met deze van aangekochte gangbare naakte wortel longcanes. Op deze manier wordt vergeleken met het plantgoed dat momenteel gebruikt wordt door bio-telers. 

Image

Figuur 1: vermeerdering bed met wortelstekken

Doelstelling

De doelstellingen van het project is om kwalitatieve biologische longcanes op te kweken die voldoende opbrengst en goede planteigenschappen hebben en waarvoor in de toekomst geen ontheffing moet worden aangevraagd. Dit op voorwaarde dat het biologische plantgoed betere opbrengsten heeft dan het gangbare naakte wortel plantgoed. Tijdens dit project zullen de parameters worden bepaald die noodzakelijk zijn voor het opkweken van het plantgoed. Het finale doel is om op het einde van het project aan de bestaande vermeerderaars de nodige zekerheden en informatie te bieden zodat ze zelf aan de slag kunnen.  Deze informatie zal vrij beschikbaar gesteld worden, zodat ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. 

Bezoek Trayplant en Genson

Op 11 april hebben we in kader van het project een bezoek gebracht aan de Nederlandse bedrijven Van der Avoird Trayplant en Genson. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de opkweek van longcanes. Hier kregen we inzicht in de hedendaagse teeltmethoden voor het opkweken van longcanes. Mede dankzij hun ervaring en tips hopen we dit project op een goede manier te kunnen verderzetten.   

 

Meer info?
Bram De Keyzer
Tel: 054 32 08 46 
E-mail: bram.dekeyzer@vlaamsbrabant.be

 
kleinfruit