/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuw IWT-project: Praktijkoplossingen tegen Drosophila suzukii

De Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii oftewel de “suzuki-fruitvlieg” heeft zich in enkele jaren tijd verspreid over een groot deel van Europa en de VS.

Dit plaaginsect vormt een enorme bedreiging voor de fruitteelt omdat a) in tegenstelling tot de meeste andere fruitvliegjes de suzuki-fruitvlieg met haar gezaagde legboor eitjes kan leggen in gezonde rijpende vruchten tijdens de teelt, b) door haar grote vruchtbaarheid en korte generatieduur ze zich in korte tijd explosief kan vermeerderen, c) nagenoeg elk fruit met een dunne schil, zowel gecultiveerd als wild, als waardplant in aanmerking komt.

In 2012 en 2013 werd de aanwezigheid van de suzuki-fruitvlieg en haar verspreiding in verschillende Belgische (fruit)regio’s aangetoond. Daarom is het nu meer dan aangewezen om via toegepast onderzoek praktisch bruikbare beheersstrategieën uit te werken.

De doelstelling van dit project is door het gericht vergaren van kennis en uitwerken van praktisch haalbare beheersmaatregelen de impact van D. suzukii in onze Vlaamse fruitteelt zo minimaal mogelijk te houden.

De suzuki-fruitvlieg vormt een ernstige bedreiging voor alle kleinfruitteelten (aardbei, bessen, frambozen, druiven, etc.) evenals steenfruit (kersen). Hiervoor zullen we eerst en vooral een aantal sleutelkarakteristieken van D. suzukii in Vlaanderen in kaart brengen (fenologie, populatiedynamiek, overwintering capaciteit/strategieën, voorkeur voor fruittype (soort en graad van rijpheid)). Vervolgens gaan we na welke beheersingsacties we kunnen inzetten tijdens de teelt en hoe we die tot de meest efficiënte praktijkimplementatie kunnen brengen. Hierbij focussen we op een optimale uitwerking van de “mass trapping” (ook bruikbaar in de biologische teelt) en “attract and kill” technieken. Naast bestrijdingsacties is ook teelthygiëne een cruciaal gegeven in de beheersing van D. suzukii. Echter, sanitaire maatregelen die momenteel voorgeschreven worden (kort interval pluk, fruitafval ingraven >halve meter) zijn voor de praktijk moeilijk haalbaar. Daarom zullen we een innovatieve oplossing uitwerken voor een praktische afvoer van fruitafval en afdoding van potentieel aanwezige D. suzukii levensstadia. Hierbij beogen we het ontwikkelen van een compost-container waarin enerzijds de verschillende stadia van het plaaginsect efficiënt afgedood worden en ontsnappen van de fruitvliegen onmogelijk is, en anderzijds de eerste fasen van de compostering kunnen plaatsvinden. Samengevat beogen we dat via de nieuw ontwikkelde kennisgebaseerde beheersmaatregelen, en de vlotte praktijkimplementatie ervan op het eind van dit traject, de opmars en verdere verspreiding van D. suzukii in de Vlaamse fruitteelt is stopgezet. Dit zal een positieve weerslag hebben op de productie, kwaliteit en vermarkting (export) van onze aardbeien, houtig kleinfruit en steenfruit.

Image

Foto: wijfje D.suzukii detail legboor (foto pcfruit Zoölogie)

Het project zal worden uitgevoerd door de onderzoekspartners pcfruit vzw TWO afdeling Zoölogie en ILVO Plant/Gewasbescherming. Aanvang is voorzien in het najaar van 2014.

 

Meer info?

Tim Beliën
Tel: +32 (0) 11 69 70 80
E-mail: tim.belien@pcfruit.be

pitfruit