/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - apr2014

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Nieuwe bioadviesregeling sinds 1 april van start

De nieuwe Vlaamse adviesregeling voor biologische landbouw is sinds 1 april effectief van start gegaan. Door een subsidie van 50 à 75 % op het factuurbedrag wordt bedrijfsadvies voor elke bioboer toegankelijk. Inagro, PCG en Pcfruit maken deel uit van de eerste lijst ‘erkende adviseurs en erkende centra’. Lees meer...


Schaderisico van ritnaalden inschatten

In een lopend project rond bodemplagen wil Inagro meer zicht krijgen op de aanwezigheid van ritnaalden op biologische aardappelpercelen en het daaraan verbonden risico op schade. Hiervoor worden op enkele aardappelpercelen in het voorjaar ritnaalden bemonsterd en in het najaar oogstmonsters genomen om de schade door ritnaalden te bepalen. Lees meer...


Spruitkool bioteelt 2013: standaardrassen bevestigen

Er zijn geen biologische fungiciden beschikbaar met een goede werkzaamheid tegen de courante ziekten in spruitkool. In een rassenproef biologische spruitkool in het seizoen 2011 en 2012 kwamen enkele rassen naar voor met een goede weerbaarheid. Naast marktleider Syngenta, zoekt Bejo zich een nieuwe plaats in de markt. Lees meer...


Rassenproef Butternutpompoen 2013 bioteelt: resultaten 2012 worden bevestigd

Er is een vraag naar diversificatie in het aanbod van biologische pompoenen. Butternut pompoenen komen hierbij nadrukkelijk in beeld. Uit het rassenonderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de rassen. Lees meer...


Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013

ILVO en Inagro onderzochten de effecten van niet-kerende bodembewerking, groenbemesting en maaimeststoffen op de nutriëntencyclus en de opbrengst van biologisch geteelde gewassen. Zij voerden deze veldproeven uit in het kader van het TILMAN-ORG-project. Lees meer...


Nieuw IWT-project: Praktijkoplossingen tegen Drosophila suzukii

De Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii oftewel de “suzuki-fruitvlieg” heeft zich in enkele jaren tijd verspreid over een groot deel van Europa en de VS. Dit plaaginsect vormt een enorme bedreiging voor de fruitteelt. Lees meer...


Nieuw IWT-project: Rationele en plaatsspecifieke bestrijding van schurft bij appel

Schurft is de sleutelparasiet in de teelt van appel. Met het huidige waarschuwingssysteem, gebruikt door pcfruit, kan de bestrijding van schurft, meer gericht uitgevoerd worden. De sporendruk wordt bepaald uitgaande van een worst case scenario. Echter door de jaarlijks terugkerende problemen met schurft rijst de vraag of er nog hiaten zijn in de kennis omtrent de epidemiologische cyclus van de schimmel. Lees meer...


Wanneer wil een kip de uitloop in? Deel 2

Voor biologisch pluimvee geldt dat de dieren altijd toegang tot een uitloop in open lucht moeten hebben 'wanneer de weersomstandigheden en de staat van de grond dit mogelijk maken'. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Proefbedrijf pluimveehouderij ging op zoek naar criteria die het comfort van biokippen in de uitloop concreter kunnen bepalen. In dit tweede artikel komt de invloed van verschillende buitenfactoren aan bod. Lees meer...


EUROPEES PROJECT IN DE KIJKER: SOLIBAM werkt aan veredeling voor bio

SOLIBAM staat voor Strategies for Organic and Low-input Integrated Breeding and Management.
Dit Europese project ontwikkelt specifieke en nieuwe veredelingstechnieken geïntegreerd met managementpraktijken, om de prestaties, kwaliteit, duurzaamheid en stabiliteit van gewassen aangepast aan biologische en low-input systemen in Europa en Sub-Saharisch Afrika te verbeteren. Lees meer...


En verder:


AGENDA

22 apr - Introductie-avond Landwijzer: Leertraject bio & BD-landbouw

24 apr - Proefveldbezoek PCG: kruiden in pot

26 apr - Opendeurnamiddag Pcfruit, afdeling Proeftuin Aardbeien en Houtig Kleinfruit

29 apr - Studieavond PPK: Proefresultaten 2013

15 mei - Introductie-avond Landwijzer: Leertraject bio & BD-landbouw

22 mei - Warmonderhof: infomoment opleiding bioboer

4 juni - Conferentie: 2nd European Agroforestry Conference

10 juni - Introductie-avond Landwijzer: Leertraject bio & BD-landbouw

25 juni - Professionele Open Velddag - Proefbedrijf Biologische Landbouw Inagro