/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verliezen van stikstof in de biologische pluimveehouderij reduceren

Eén van de uitdagingen voor de biologische pluimveehouderij is de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij voor het vormen van kringlopen . Binnen het ADLO-onderzoeksproject „Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas‟ gaf een deskstudie aan dat zowel melkveebedrijven als akkerbouwers en groentebedrijven nog gedeeltelijk gangbare mest aanvoeren. Anderzijds hebben biologische kippenhouders moeite om hun kippenmest op biologische gronden in Vlaanderen af te zetten omwille van een ongunstige N/P-verhouding. Via een literatuurstudie bekeek het Proefbedrijf Pluimveehouderij mogelijke maatregelen om de kwaliteit van biologische pluimveemest te verbeteren.

Lees het artikel HIER.

Meer info?
Ine Kempen
Tel: +32 (0)14 56 28 70
E-mail: ine.kempen@proefbedrijf.provant.be

 

pluimvee
bodemvruchtbaarheid