/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Wanneer wil een kip de uitloop in? Deel 1

Voor biologische pluimveehouders geldt dat de dieren altijd toegang tot een uitloop in open lucht moeten hebben wanneer de weersomstandigheden en de staat van de grond dit mogelijk maken. In de wetgeving staat enkel de omschrijving ‘wanneer de weersomstandigheden de toegang tot de uitloop mogelijk maken’. Pluimveehouders geven aan dat er hierrond veel discussie bestaat, zowel bij controles door bevoegde instanties als onderling tussen collega’s. Ze vroegen aan het Proefbedrijf om op zoek te gaan in de literatuur naar bruikbare criteria die de comfortbeleving van een biokip in de uitloop concreter kunnen omschrijven.

In dit eerste artikel overlopen we de invloed van de omgevingstemperatuur op het comfort van de biokip.

Meer info?
Ine Kempen
Tel: +32 (0)14 56 28 70
E-mail: ine.kempen@proefbedrijf.provant.be

pluimvee