/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juni2019

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Actualiteit in het veld - voorjaar 2019 zet puntjes op de “i”

Het voorjaar 2019 is ondertussen een heel eind opgeschoven. In april en mei kon quasi aan een stuk doorgewerkt worden. Enkele malse regenbuien hebben ondertussen het doemscenario voor een derde droge zomer op zijn minst even uitgesteld. Toch bleken er enkele venijnige vallen opgezet in het veld. Deze brengen enkele basisregels voor bio terug onder de aandacht. Lees meer...


Teaser biovelddag Inagro op 25 juni

Op 25 juni gaat de voorjaarseditie van de biovelddag door op het proefbedrijf voor biologische landbouw van Inagro. Het bezoek start met een rondleiding op het bedrijf waarbij de veldproeven en de bedrijfsvoering aan bod komen. Daarna volgt een machinedemo met enkele innovatieve onkruidbeheersingsmachines. In dit bericht alvast enkele foto’s van de huidige staat van de proefvelden als smaakmaker. Lees meer...


Operationele groep – mobiele slachteenheid

Het project “mobiele slachteenheid” heeft in de voorbije maanden vooral gefocust op de financiële aspecten en de organisatorische uitvoering. We geven een korte stand van zaken. Lees meer...


Rassenproef bioradijs in tunnel voorjaarsteelt 2019

Binnen het GreenResilient project wordt gezocht naar robuuste innovatieve agro-ecosystemen die in staat zijn om jaarrond een divers gamma aan kwaliteitsvolle groenten garanderen. Om jaarrond groenten te telen wordt in een tunnel vaak een voorjaars- en een najaarsteelt aangehouden naast een zomerteelt vruchtgroenten. Radijs is een mogelijke voorjaarsteelt. Afgelopen voorjaar werden drie rassen rode radijs waarvan biologisch zaad beschikbaar is, gezaaid in tunnel om na te gaan welk ras het meest geschikt is. Lees meer...


Demo dag mechanische kruidbeheersing 10 mei @ pcfruit

Op vrijdag 10 mei organiseerde pcfruit vzw demo’s met kruidbeheersingstechnieken in pit- en steenfruit, houtig kleinfruit en wijnbouw. Meer dan 250 geïnteresseerden tekenden present om litsenmaaiers, vingerwieders, robotmaaiers … van een 14-tal constructeurs aan het werk te zien in de proefpercelen. Lees meer...


Recordopbrengsten voor bataat in 2018

Zowel oranje als witte bataatrassen doen het goed in het Vlaamse klimaat, toch is er vanuit de retail momenteel alleen vraag naar oranje soorten. Standaardras Orleans en nieuwkomer Bellevue halen in 2018 recordopbrengsten van respectievelijk 55 en 52 ton/ha verkoopbare opbrengst. De verkoopbare opbrengst was veel hoger bij de ongewortelde stekken door het grote aandeel misvormde knollen bij de gewortelde stekken. Op vlak van smaak is het echter Georgia Jet die het meest wordt geapprecieerd door de consument. Lees meer...


Creativiteit, techniek en biologische landbouw op Hof ten Muizenhole

Voor de vierde bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden en bodemmanagement bio’ waren we op 16 mei te gast bij Guy en Damien Depraetere op ‘Hof ten Muizenhole’ in Deftinge. Eerder dan op vaste rijpaden te werken, kiest Damien ervoor om bewerkingen te combineren. Hiervoor schrikt hij niet terug van stevig constructiewerk. In het veld kwam onvermijdelijk ook de droogte ter sprake. Lees meer...


Van gezond op het bord naar gezond voor de grond en terug

Het Europese project Diverimpacts brengt een 25-tal cases in beeld die op een of andere manier werken aan een meer gediversifieerde landbouw. Tijdens de jaarlijkse project bijeenkomst waren we begin juni te gast in Zweden. We maakten er onder andere kennis met twee enthousiaste en eigentijdse bedrijven die peulgewassen opnieuw op de Zweedse kaart zetten. Lees meer...


Vooraankondiging: Thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding 2019-2020

Wie treedt in de voetsporen van Tim Decuypere en dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw en voeding? 
In 2020 zal NOBL voor de tweede keer de prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Alle studenten afgestudeerd als master of als professionele bachelor in 2019 én 2020 aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen deelnemen. Deelnemers maken kans op een geldprijs van 1000€, ter beschikking gesteld door het Departement Landbouw en Visserij. Lees meer...


En verder:


AGENDA

18 juni - Biobedrijfsnetwerk AKKERBOUW-VEEVOEDER

18 juni - Bedrijfsbezoek droge groenten en eiwitrijke mengteelten (FR)

20 juni - Excursie 'landbouw en natuur: hand in hand'

20 juni - Bezoek proefvelden Louis Bolk met peulvruchten en granen

20 juni - Biovelddag NL

20 juni - Workshop klimaatvriendelijke melkveerantsoenen - Melle

23 juni - Oude granen en peulvruchten op jaarlijkse open dag Humus

25 juni - Bedrijfsbezoek voor omschakelaars: akkerbouw en groenteteelt

25 juni - Proefveldbezoek mengteelt veldbonen en granen als pluimveevoeding

25 juni - Biovelddag Inagro

26 juni - Proefveldbezoek Inagro - thema vlinderbloemigen (franstaligen)

28 juni - Infomoment innovatieve teelten PCG

28 juni - Proefveldbezoek bio beschutte teelten PCG

2 julli - Inspiratietour: biologische industriefruit telen

3 juli - Oeko-Feldtage 2019

4 juli - Ondernemersgroep composteren en fermenteren

5 juli - Nederlandstalig bezoek aan Journée bio

10 juli - Infoavond agroforestry

16 juli - Biobedrijfsnetwerk Korte Keten - thema Mechanisatie

14 sep - BD-Zomerschool

18-19 sep - Tech & Bio 2019

15 okt - Infomoment kleinschalige professionele bio vleeskippenhouderij

14 nov - Masterclass fytotherapie voor pluimvee