/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef bioradijs in tunnel voorjaarsteelt 2019

Stefanie De Groote (PCG)

Binnen het GreenResilient project wordt gezocht naar robuuste innovatieve agro-ecosystemen die in staat zijn om jaarrond een divers gamma aan kwaliteitsvolle groenten garanderen. Om jaarrond groenten te telen wordt in een tunnel vaak een voorjaars- en een najaarsteelt aangehouden naast een zomerteelt vruchtgroenten. Radijs is een mogelijke voorjaarsteelt aangezien dit vroeg gezaaid kan worden en ook tijdig geoogst kan worden vooraleer de vruchtgroenten in de tunnel geplant worden. Afgelopen voorjaar werden drie rassen rode radijs waarvan biologisch zaad beschikbaar is, gezaaid in tunnel om na te gaan welk ras het meest geschikt is. De rassen werden gezaaid op 26 februari en geoogst op 4 april 2019.

Alle rassen zijn geschikt voor voorjaarsteelt

Tussen de drie biologische rassen konden weinig significante verschillen worden waargenomen. Alle rassen zijn geschikt voor een voorjaarsteelt in tunnel.

Celesta (Vitalis) had een zeer uniforme gewasstand. Het gewas groeide eerder gedrongen waardoor de loofproductie duidelijk het laagst lag. Celesta behaalde het hoogste aantal geoogste radijzen per m² met een sortering die fijner was dan bij de twee andere rassen. De vorm van de radijzen benaderde bij dit ras de bolvorm. De beoordeling bij de oogst was algemeen goed en niet significant verschillend van de andere rassen.

Marike (Bingenheimer) vertoonde een uniforme gewasstand met duidelijk de hoogste loofproductie. Het aantal geoogste radijzen per m² was iets lager dan bij de andere rassen. Daartegenover staat dat Marike een iets grovere sortering had met het hoogste aandeel radijzen in de sortering van 2,2 tot 2,7 cm. Opvallend voor Marike was de aanwezigheid een iets hoger aandeel radijsjes met een niet rode kleur. De vorm van de radijzen was iets langwerpiger en de houdbaarheid was iets beter dan bij de andere twee rassen.

Rudolf (Bejo) had een iets minder uniforme gewasstand. Zowel het aantal geoogste radijzen per m² als het loofgewicht lag tussen die van de andere twee rassen. Rudolf had het hoogste aandeel radijzen in de sortering 1,7-2,2 cm. De vorm van de radijzen benaderde een ronde bolvorm en dit ras vertoonde een lichte trend om iets gevoeliger te zijn voor barsten. De kwaliteit die werd vastgesteld tijdens de oogstbeoordeling was algemeen goed.

Tabel 1: Oogstgegevens en sortering

Image

Meer info?
Stefanie De Groote
Tel: 09 381 86 82 
E-mail: stefanie@pcgroenteteelt.be

Image

 
beschutte teelt