/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Demo dag mechanische kruidbeheersing 10 mei @ pcfruit

Renske Petré (pcfruit)

(Foto's: Danny Claes)

Op vrijdag 10 mei organiseerde pcfruit vzw demo’s met kruidbeheersingstechnieken in pit- en steenfruit, houtig kleinfruit en wijnbouw. Meer dan 250 geïnteresseerden tekenden present om litsenmaaiers, vingerwieders, robotmaaiers … van een 14-tal constructeurs aan het werk te zien in de proefpercelen.

Tal van machines zijn de revue gepasseerd, van snel tot traag, van wat primitiever tot hoog technologisch. Daarnaast werden ook de steunmaatregelen voor de geïntegreerde fruitteelt toegelicht en deelden enkele bio-telers hun praktijkervaringen tijdens een panelgesprek. Voor hardfruit en wijnbouw is er reeds een groot aanbod van machines ter beschikking. Voor zachtfruit is het door hun oppervlakkige wortels voorlopig nog iets moeilijker, andere mogelijkheden zijn afdekmaterialen en worteldoeken. 

Een fotocollage van de dag kan je hier bekijken.

Impressies van de dag

Een reportage over de demodag werd gemaakt door TV Limburg in het programma “wakker op de Akker”. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=azJOtXUldxU

Gedemonstreerde machines

Image

Steunmaatregelen door tussenkomst subsidies Vlaamse overheid

Wie investeert in mechanische kruidbeheersing kan onder bepaalde voorwaarden rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. Hilde Morren, voorlichting fruit bij het Departement Landbouw en Visserij, lichtte de bestaande steunmaatregelen toe op onze demodag. (Bio krijgt reeds hectaresteun dus komt hiervoor niet in aanmerking.)

Subsidie mechanische kruidbeheersing

Gewassen in rij lenen zich perfect tot mechanische kruidbeheersing, maar alleen landbouwers die actief zijn in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komen in aanmerking voor deze subsidie van jaarlijks 260 euro/ha. Er zijn nog enkele bijkomende voorwaarden waar je aan moet voldoen.

• De kruidbeheersing moet gedurende vijf opeenvolgende jaren mechanisch gebeuren voor de opgegeven oppervlakte.

• Tijdens de hoofdteelt mag men geen herbiciden of bodemontsmettingsmiddelen gebruiken. Dit geldt ook in laagstam fruitplantages en op de zwarte strook rond bomen.

• De toegepaste kruidbeheersingstechnieken moet men beschrijven in een teeltfiche.

• De 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen moet gerespecteerd worden. De minimale verbintenisoppervlakte voor de subsidie is minstens 0,5 ha per bedrijf.

Hoe subsidie aanvragen?

De subsidie kan men aanvragen in twee stappen. In eerste instantie moet men de verbintenisaanvraag in orde brengen aan de start van de vijfjarige verbintenis. Daarna volgt de jaarlijkse betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag. De subsidie voor mechanische beheersing is op eenzelfde perceel combineerbaar met verwarringstechniek in de fruitteelt, een aantal beheersovereenkomsten van VLM, de aanplantsubsidie boslandbouwsystemen en betalingsrechten en vergroening. Meer informatie via www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen.

Tot slot

Geïnteresseerd in mechanische kruidbeheersing? Bekijk in detail het gamma van beschikbare machines. Denk na over de werkingsdiepte, snelheid van werking, breedte van de strook, enkel of dubbelwerkend... Informeer ook zeker bij collega’s naar de verschillende ervaringen en ga ter plaatse kijken. In dit artikel werd mechanische kruidbeheersing geschreven in plaats van onkruidbestrijding. In de biologische fruitteelt kijkt men al langer anders naar de kruiden onder het gewas en bestaan er geen volledig zwarte stroken. We zoeken naar een evenwicht en die (bloeiende) kruidenlaag kan net helpen bij het aantrekken van nuttige insecten en zal daardoor ook plagen helpen beheersen.  

Meer info?
Renske Petré
renske.petre@pcfruit.be

bestanden: 
pitfruit
kleinfruit