/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Milieu-impact en schoonheid zijn de redenen om biobloemen te kopen

Stefanie De Groote (PCG)

Vanuit de maatschappij stijgt de vraag naar duurzaam geteelde bloemen en de teelt van biobloemen zit dan ook in de lift. Momenteel telt de biobloemensector in Vlaanderen 24 biologische bloementelers (waarvan vier in omschakeling), tegenover 14 biobedrijven in 2017. De teelt van biologische snijbloemen geeft kansen aan de opstartende biobedrijven of biedt bijkomende tewerkstelling op bestaande biobedrijven. Op CSA-bedrijven, pluktuinen en korte keten bedrijven zorgt de teelt van biologische snijbloemen voor diversiteit op en rond het veld, alsook in het aanbod naar de consument. 

Inzicht via enquête

Om meer inzicht te krijgen in wat mensen weten over biologische snijbloemen en wat ze van deze biobloemen verwachten, werd binnen het project “Biobloemen: kleur van op het veld tot bij de consument” een consumentenenquête gelanceerd door PCG, in samenwerking met Bioforum Vlaanderen en PCS.

Lees de resultaten van de enquête in dit verslag.
 
Meer info?
Stefanie De Groote
Tel: 09 381 86 82 
 
snijbloemen