/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuw CCBT project: gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt

Femke Temmerman (Inagro) en Katrijn Spiessens (PSKW)

Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt gaan de komende twee jaar samenwerken in een project rond afdekmaterialen in de vollegrondsgroenteteelt. Met dit project willen we telers een leidraad bieden om de juiste keuze te maken in het aanbod van afdekmaterialen overeenkomstig hun gebruiksdoeleinden en teeltplan en bedrijfsorganisatie.

Biologische telers maken steeds meer gebruik van netten en klimaatdoeken om gewassen af te dekken ter bescherming tegen plagen en vorst. Meerdere producenten spelen hier op in door uitbreiding en verbetering van hun aanbod. De nood aan informatie gesteund op onafhankelijk, vergelijkend onderzoek en het delen van kennis en ervaringen met de verschillende materialen wordt hierdoor groter. De verschillen in effect op de teelt of gebruiksgemak is voor een teler niet eenvoudig te evalueren. De aankoop van een net of klimaatdoek vraagt immers een behoorlijke investering en kan je moeilijk eerst op kleine schaal uittesten.

Om telers hierbij te helpen en hen onafhankelijke, heldere informatie te bieden, voorzien we in dit project drie werkpakketten welke inzoomen op drie deelaspecten:

1. Het aanbod afdekmaterialen in kaart brengen en de mogelijkheden van onafhankelijke testen nagaan

Hiertoe zal een overzicht gemaakt worden van de aangeboden materialen volgens type en gebruiksdoeleinde, met focus op de groenteteelt en bescherming tegen plagen of vorst. Daarbij zullen ook de technische eigenschappen van deze materialen in kaart gebracht worden en wordt een gebruikswijzer opgesteld voor de telers.

2. De impact van de materialen op bepaalde gewassen nagaan via veldproeven

Het afdekken van een gewas beïnvloedt het microklimaat rond het gewas. Dit effect is verschillend voor elk afdekmateriaal al naargelang de technische eigenschappen. Om deze effecten na te gaan en te kwantificeren zullen voor twee cases een aantal parameters opgevolgd worden.

3. Het effect op enkele belangrijke plaaginsecten testen via veldproeven en groeikamerproeven

Op Inagro en bij PSKW zullen veldproeven aangelegd worden naar een aantal plaag-teelt-combinaties die in de biologische teelt moeilijk verlopen: alternatieve sla - slaluis, Chinese kool - koolvlieg, bloemkool - koolvlieg, raap/radijs - koolvlieg, paksoi - aardvlooien, wortelen/pastinaak/knolselder -wortelvlieg.

Meer info:
Femke Temmerman (Inagro): femke.temmerman@inagro.be of 051 27 32 53 
Katrijn Spiessens (Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver): katrijn.spiessen@proefstation.be of 015 30 00 66

Image

groenten