/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Waarnemingen & waarschuwingen in biologische prei-, kolen- en wortelteelt

Femke Temmerman (Inagro)

Preventieve maatregelen vormen de basis voor een geslaagde biologische gewasbescherming. Een goede kennis van de populatiedynamiek van plagen, een correcte monitoring en oog voor de aanwezige natuurlijke vijanden zijn onontbeerlijk. De waarnemingen en waarschuwingsberichten van Inagro kunnen je daarbij helpen.

Biologische gewasbescherming steunt in de eerste plaats op preventie. Voorbeelden hiervoor zijn een doordachte ruimtelijke rotatie, het gebruik van resistente rassen, afdekking met netten of insectengaas…  Daarnaast kunnen, afhankelijk van de teelt, meerdere biopesticiden ondersteuning bieden. Om deze toegelaten middelen zo efficiënt en verantwoord mogelijk in te zetten, is een goede advisering nodig. 

Volg algemene gebruiksrichtlijnen over de middelen op en informeer je over de heersende plaagdruk, de populatiedynamiek en de levenscyclus van de plaaginsecten. Het bio-team van Inagro volgt ieder jaar meerdere plagen op in de teelt van koolgewassen en prei met behulp van vangsystemen en veldwaarnemingen. Op basis hiervan stellen we waarschuwingsberichten op met gerichte adviezen voor de biologisch beheersing van plagen. Deze berichten geven je info over:

  • de actuele plaagdruk op basis van waarnemingen op het biologische proefbedrijf en op andere waarnemingslocaties in het kader van projecten; 
  • de populatiedynamiek van o.a. koolvlieg, preimineervlieg, koolmot, preimot, aardvlooien,…
  • de methodiek en de visuele kenmerken om zelf percelen te scouten op aanwezigheid van plagen;
  • het optimaal inzetten van de beschikbare biologische gewasbeschermingsmiddelen;
  • mogelijke preventieve beheersmaatregelen;
  • de aanwezigheid van natuurlijke vijanden.

Als uitkomst van demonstratieproject Bioroots, sturen we sedert 2016 ook specifieke berichten voor de wortelteelt, waarbij de focus ligt op het informeren over de vluchten van de wortelvlieg. 

Deze dienst is gratis, exclusief voor erkende biotelers.

Aanmelden kan via mail bij: femke.temmerman@inagro.be met vermelding van ‘inschrijving bio-waarschuwingsberichten’

Meer info?
Femke Temmerman
Tel: 051 27 32 53 
groenten