/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Vroeg zaai- en planttijdstip zorgen voor hoogste opbrengst bij winterprei

Kevin De Ceuleners, Lieven Delanote, Karel Dewaele (Inagro)

In biologische winterprei met oogst in volle winter is het soms lastig om voldoende opbrengst te realiseren. De groei valt stil en sleet slaat ongenadig toe. In deze proef willen we de invloed nagaan van verschillende zaai- en planttijdstippen op het teeltverloop en de opbrengst. Het winterras Aylton werd op twee verschillende tijdstippen gezaaid en op vier verschillende tijdstippen geplant. Naarmate de prei vroeger werd geplant was de opbrengst beter.

Om een voldoende opbrengst in biologische winterprei voor oogst in volle winter te verzekeren, lijkt het wenselijk om winterrassen half juni te planten. Het opbrengstverlies bij later planten lijkt groter dan de winst die eventueel gehaald wordt uit een jeugdiger gewas.

Lees het volledige proefverslag hier
 
Meer info?
Kevin Deceuleners
Tel: 051 14 03 50. 
 
groenten