/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bio Beter Beweiden

Luk Sobry (Inagro)

Weidegang is in de biologische melkveehouderij een belangrijk element vanuit overwegingen van dierenwelzijn en -gezondheid.  Weidegang biedt de koeien veel meer mogelijkheden om natuurlijk gedrag te vertonen dan wanneer de kudde zich in de stal bevindt. Met name de klauwgezondheid wordt bevorderd met voldoende weidegang. Daarnaast is er op biologische bedrijven extra aandacht nodig voor besmetting met maagdarmwormen en leverbot in de weide. 

Het optimaliseren van het begrazingsmanagement kan de kwaliteit van de graasweiden en de totale grasopname door de dieren verhogen. Uit de grote diversiteit van begrazingssystemen moet gezocht worden naar het begrazingssysteem dat best bij het bedrijf past. Volgens de weidecoaches van stichting weidegang hebben de melkveehouders te weinig vertrouwen in de kwaliteit van het weidegras en wordt dikwijls nog te veel op stal bijgevoederd. Melkveehouders geven aan dat de grasbenutting in het najaar door de verminderde smakelijkheid vaak een probleem vormt. Strooien van zout kan de smakelijkheid verhogen maar in een begrazingsproef in het najaar toonden de dieren geen voorkeur. Ook werd er geen voorkeur gemeten tussen plotjes bemest met rundermengmest, dunne fractie of onbemeste plotjes.  

Lees het samenvattend verslag van het afgelopen CCBT-project HIER.

Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Meer info?
Luk sobry, Inagro
Tel: 051 27 32 51
 
Image
herkauwers