/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef knolselder biologische teelt 2018

Karel Dewaele, Philippe France, Lieven Delanote, Kevin De Ceuleners (Inagro)

Het areaal biologische knolselder in Vlaanderen is de voorbije jaren sterk gegroeid.  Mits een strakke onkruidbestrijding is een goed resultaat mogelijk. Echter kan selderroest (Septoria apiicola) op het einde nog roet in het eten gooien. Een efficiënte bestrijding is in biologische landbouw niet mogelijk. Via rassenonderzoek willen we nagaan of rassenkeuze kan bijdragen aan meer teeltzekerheid.

2018 was andermaal een uitzonderlijk groeiseizoen als gevolg van de langdurige en uitzonderlijke droogte. Pas op het einde kwam er in beperkte mate roest in het gewas.  In de gegeven omstandigheden bleken vooral Rex en in mindere mate ook Rowena en Alicia gevoelig voor boorgebrek. Markiz realiseerde een hoge opbrengst (55 ton / ha) met de beste uitwendige (weinig schurft) en inwendige kwaliteit. Ook Balena scoorde goed (53 ton). Merga bleef wat achter in opbrengst (50 ton / ha).

Lees het volledige verslag hier

Meer info?
Lieven Delanote, Joran Barbry
Tel: 051 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be of joran.barbry@inagro.be

 
 
groenten