/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Online teeltkalender vernieuwd en uitgebreid met rasseninfo

Femke Temmerman, Joran Barbry, Karel Dewaele (Inagro)

In 2016 realiseerden Inagro en PCG de online teeltkalender samen met en voor de doelgroep van “kleine” biologische tuinbouwbedrijven. Na de lancering van deze nieuwe applicatie wilden we snel werk maken van een verbeterde versie met meer functionaliteiten. Dankzij een tweejarig project in 2017 – 2018 kunnen we nu de ‘Teeltkalender 2.0’ voorstellen waarin ook een online ‘Rasseninfo’ databank is geïntegreerd.

Het basisidee: de zaai- en oogstkalender digitaal maken

Het idee achter de online teeltkalender was een hulpmiddel te bieden aan biologische tuinbouwbedrijven met korte afzetketens (zelfpluksysteem, groentepakketten, boerderijwinkel, …) om hun teeltplanning op te maken. Eigen aan deze bedrijven is dat ze een zeer divers gamma aan groenten telen op kleine schaal, meestal zowel onder beschutting (tunnels/koude kassen) als in openlucht, en dat ze jaarrond een gevarieerd oogstaanbod voor hun klanten willen bieden.  Een goed doordachte teeltplanning die eveneens rekening houdt met een ruime vruchtwisseling, vormt een belangrijke basis voor dergelijke bedrijven. 

Met de vorige versie van de online teeltkalender kon je snel de mogelijke teeltperiodes van groenten in openlucht en onder beschutting opzoeken. Je kan zoekopdrachten invoeren per gewas(groep) of per tijdstip, met name de gewenste zaai/plantdatum of de gewenste oogstdatum. Deze tool werd vlot gebruikt door de telers, maar al snel wezen ze op enkele tekortkomingen en bijkomende, gewenste functionaliteiten. Zo kwam de vraag naar de mogelijkheid om eigen teeltkalenders op te stellen, te beheren en te exporteren.

Van teeltkalender naar teeltplanner

De nieuwe versie laat gebruikers toe een eigen teeltkalender op te maken, te bewaren en deze naar een werkbaar Excel-bestand te exporteren. Om dit mogelijk te maken, is het aanmaken van een gebruikersaccount noodzakelijk. Hiervoor moet je enkel een gebruikersnaam en een wachtwoord opgeven. Behalve de opgemaakte teeltkalenders  worden er verder geen andere persoonsgegevens bewaard.

De startpagina van de teeltkalender is dezelfde als de oude versie. Voor elke zoekopdracht krijg je een resultaat in een tabel (zie Figuur 1). 

Image

Figuur 1: Resultaat van een zoekopdracht (cfr. basisversie) 

Nieuw is de mogelijkheid om elk zoekresultaat toe te voegen aan een eigen ’werktabel’ (via het “+” knopje rechts van elke resultaatlijn in de tabel). Hiervoor dien je wel ingelogd te zijn op je account. 

De persoonlijke teeltkalender kan online beheerd worden onder de knop “Mijn kalender” in de menubalk bovenaan. Daar kan je jouw persoonlijke werktabel nog verder kan aanpassen (figuur 2). Eenmaal tevreden van je werktabel, kun je deze onder een gewenste naam bewaren. 

Image

Figuur 2: De persoonlijke werktabel

Op elk moment, bij de opmaak of bij het raadplegen van eerder opgeslagen tabellen, kan je de getoonde kalender exporteren naar een Excelbestand. Dat gedownloade bestand kan je dan verder in Excel volledig vrij bewerken. 

Nieuwe online rasseninfo database 

Een tweede wens van telers voor uitbreiding van de applicatie was de mogelijkheid om snel en eenvoudig informatie over rassen te raadplegen en eigen ervaringen met rassen te delen onder gebruikers. Hiervoor is een online ‘Rasseninfo’ databank toegevoegd. Via een eenvoudige zoekfunctie kan nu alle rasseninformatie over een bepaald gewas gevonden worden. Eventueel kan de zoekopdracht verfijnd worden via geavanceerde zoekfilters (bv. toon enkel rassen van een gewas voor een bepaalde teeltperiode of toon enkel de rasbeoordelingen uit rassenproeven…). Zo kan je als teler ook makkelijk geschikte rassen zoeken op de gewenste selectiecriteria.

Het resultaat van een zoekopdracht toont alle relevante rasseninformatie voor het gezochte gewas in een overzichtstabel. Als er van een ras meerdere ervaringen geregistreerd zijn, wordt in de overzichtstabel een gemiddelde score voor de verschillende parameters (opbrengst, gewasgezondheid, …) weergegeven. Maar je kan de ingevoerde rassenervaringen ook apart consulteren. Voor de beoordelingen die voortkomen uit een rassenproef is ook een link naar het volledige proefverslag voorzien (indien beschikbaar).

Uitwisselingsplatform voor raservaringen 

Om de databank te voeden, kunnen zowel telers als onderzoekers via een gebruiksvriendelijke interface ervaringen en beoordelingen van rassen toevoegen (Figuur 3). Op die manier zal de tool een up-to-date informatiebron van rassenkennis uit de praktijk bieden. Voor de input van rassenervaringen zijn enkele velden verplicht in te vullen. Dit zorgt ervoor dat de ingevulde rassenervaringen voldoende nuttige informatie bevatten. Een controle-tussenstap door de proefcentra zal bovendien waarborgen dat de ingevoerde informatie eerst wordt gecheckt vooraleer deze verschijnt op de website.

Voor beide applicaties is een handleiding opgesteld die je op weg helpt bij het gebruik. Deze vind je terug met een klik op de knop “handleiding”.

Image

Figuur 3: Via een eenvoudige interface kunnen zowel telers als onderzoekers beoordelingen van rassen toevoegen

Ruimte voor verbetering: help je mee?

De vernieuwde applicatie is het resultaat van een CCBT-project waarin Inagro en PCG opnieuw samenwerkten om de nodige ICT-inzet aan te sturen en de nodige basisinformatie voor de achterliggende databases aan te leveren. Voor de teeltkalender zit er al heel wat informatie in de database. Deze informatie omtrent teeltperiodes voor verschillende gewassen komt deels uit literatuur en ook deels uit ervaring via proeven. Waar nodig kunnen we deze in de toekomst nog verder verfijnen. 

In de rassentool kan je nu al heel wat rassenervaringen van prei, aardappel en knolselder vinden. Het is onze bedoeling om in de loop van het komende seizoen nog meer rassenervaringen aan de database toe te voegen: Inagro voor openluchtteelten en PCG voor de beschutte teelten. 

Tenslotte roepen we jullie als teler graag op om opmerkingen, suggesties tot verbeteringen en eventuele gevonden foutjes bij de teeltkalender en de rassentool, aan ons door te geven! En uiteraard ook om je eigen ervaringen met rassen te delen via input in de databank. Op die manier kunnen beide applicaties verder uitgroeien en verbeteren.

Meer info?
Femke Temmerman en Joran Barbry
femke.temmerman@inagro.be en joran.babry@inagro.be
TEL 051 27 32 53 

kleinfruit
akkerbouw
beschutte teelt
groenten