/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bladluis in paprika bestrijden met een gamma aan biologische bestrijders en middelen

L. Lippens (PCG) en E. Reybrouck (PSKW)

Biologische bestrijding van bladluizen blijft moeilijk in paprika. Een proef op het Proefstation voor de Groenteteelt toonde aan dat biologische bestrijding van bladluis mogelijk is met Macrolophus pygmaeus. Ook de sluipwesp Aphidius colemani kan tot 500 bladluizen per blad de baas. In een werkzaamheidsproef met biologische middelen op PCG waren 2 preventieve middelen, Oikos en proefmiddel 16/011, het meest effectief tegen bladluis. Raptol was het beste curatieve middel. 

Tegen bladluis worden klassiek de sluipwespen Aphidius spp. en Aphelinus spp. en de galmug Aphidoletes aphidimyza uitgezet. Helaas blijkt deze strategie vaak onvoldoende om bladluis te controleren en moeten telers andere maatregelen nemen. De biologische controle van bladluizen kan sterk worden verbeterd door generalistische predatoren die zich voor de aanwezigheid van de plaag kunnen vestigen in het gewas. Afgelopen zomer werd op het Proefstation voor de Groenteteelt een kooienproef opgezet waarbij verschillende densiteiten van de roofwants Macrolophus pygmaeus en van de sluipwesp Aphidius colemani werden getest tegen de groene perzikluis Myzus persicae in paprika. 

Voor de bestrijding van bladluis in paprika zijn slechts 2 biologische  gewasbeschermingsmiddelen toegelaten die een oplossing kunnen bieden. Spruzit was daar één van, maar de registratie is vervallen met een opbruiktermijn tot 10 januari 2019. Daarom zette het PCG een proef op in een biologische serre om de efficiëntie van verschillende biologische middelen tegen bladluis te evalueren.

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Louis Lippens
Tel: +32 9 331 60 92 
E-mail: louis@pcgroenteteelt.be

 
beschutte teelt