/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Schurft optimaal bestrijden met een minimale hoeveelheid koper

Wendy Van Hemelrijck (pcfruit)

Door de mogelijke schadelijke effecten, bv. door een te hoge hoeveelheid aan koper in de bodem, staat het gebruik van koper in de land- en tuinbouw ter discussie, ook in de biologische teelt van pitfruit. Desondanks de vele studies zijn er tot op heden nog geen andere middelen ter beschikking om koper te vervangen. Tot op heden is het weglaten van preventieve koperbehandelingen uit de managementstrategie naar schurft in de biologische teelt dus ondenkbaar.

Toch worden vanuit de Biovakgroep pitfruit inspanningen gedaan om het gebruik van koper te doen dalen indien mogelijk. 

Daarom werd, in samenwerking met de Biovakgroep pitfruit, een project uitgevoerd waarin werd nagegaan of er voor de beheersing van schurft bij Conference kan gebruik gemaakt worden van lagere doseringen aan koper. Dit onderzoek toonde aan dat de minimale hoeveelheid koper, toegepast bij een infectiemoment, tussen de 200 en 300g koperproduct/ha moet zijn, afhankelijk van de schurftdruk, het infectierisico in het perceel en de bewaarperiode van de vruchten en dit om een afdoende werking naar schurft te bekomen. 

Lees het samenvattend verslag van het afgelopen CCBT-project HIER.

Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Meer info?
Wendy Van Hemelrijck en Kjell Hauke, Proefcentrum Fruitteelt VZW
Tel: 011 69 71 20
E-mail: wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be; kjell.hauke@pcfruit.be   

Het uitgebreide eindrapport kan opgevraagd worden via info@ccbt.be

 


pitfruit