/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassen biologische frambozenteelt - de zoektocht naar kwalitatief plantgoed

Yves Hendrickx, Sam Neefs, Sarah Fonteyn, Sander Vangrunderbeek (Proefcentrum Pamel)

Door gebrek aan biologisch rassenonderzoek grijpt de biologische kleinfruitteler momenteel naar gangbaar rassenonderzoek voor zijn plantgoedkeuze. Het telen van framboos onder biologische omstandigheden is echter moeilijk te vergelijken. De groei en ziektegevoeligheid zijn verschillend onder organische bemesting en biologische bestrijding. In dit onderzoek werden interessante beschikbare rassen met elkaar vergeleken en beoordeeld op kenmerken die door kleinfruittelers als belangrijk worden beschouwd.

Als algemene kanttekening bij dit onderzoek blijkt dat werken met gangbare naakte wortel long canes in het algemeen niet zo een goede zaak is voor de biologische frambozen sector. Het is de enige vorm van plantgoed die momenteel in beperkte hoeveelheden op de markt te koop is en in een biologisch teeltsysteem kan gebruikt worden, na aanvraag van ontheffing.
 
In 2015 werden er op Proefcentrum Pamel proeven met Tulameen uitgevoerd. In deze periode mochten er nog gangbare potten worden gebruikt. De opbrengst lag met 0.47kg per plant 88% hoger dan de nieuw aangeplante naakte wortel long canes in 2017 (0.25 kg per plant) en 123% hoger dan dezelfde naakte wortel long canes een jaar later in 2018 (0.21 kg/plant). Deze cijfers tonen aan dat gedurende de eerste twee jaar na aanplant van een gangbare naakte wortel long canes, de opbrengsten erg kunnen tegenvallen. Dit benadrukt nog eens de noodzaak aan kwaliteitsvol biologische long canes.
 
De sector heeft dus nood aan kwalitatieve biologische long canes waar geen ontheffing voor moet worden aangevraagd. Dit plantgoed zou meer moeten opbrengen en minder ziekte gevoelig zijn dan de huidige naakte wortel long canes. Om deze hypothese uit te testen werd een nieuw CCBT-projectvoorstel ingediend rond de opkweek van biologische long canes frambozen. In dit nieuwe project willen we onderzoeken of het mogelijk is om hoogwaardige biologische long canes op te kweken.

Lees het samenvattend verslag van het afgelopen CCBT-project HIER.

Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Meer info?
Sam Neefs, Proefcentrum Pamel
Tel: 054 32 08 46
E-mail: sam.neefs@vlaamsbrabant.be  

Het uitgebreide eindrapport kan opgevraagd worden via info@ccbt.be

kleinfruit