/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer

Vlinderbloemigen vormen de stikstofmotor van de biologische landbouw. Enkele oudere biologische veebedrijven in Vlaanderen melden dat ze meer en meer moeite hebben om het klaverbestand in (blijvende) weides op peil te houden met dalende opbrengsten tot gevolg. Algemeen wordt een terugloop van klaver benoemd als ‘klavermoeheid’ of bodemmoeheid. Uit literatuur blijkt dat verschillende redenen aan de bron van dit probleem kunnen liggen.

Binnen een recent uitgeschreven CCBT-project willen we ‘klavermoeheid’ en de mogelijke oorzaken hiervan in Vlaanderen in beeld krijgen. Hiertoe zullen onder andere verschillende grasklaver-percelen in Vlaanderen waar klaver verdwijnt of bij herinzaai zich moeilijk installeert, worden opgevolgd.

Hebt u één of meerdere percelen met (langdurige) grasklaver en ervaart u problemen bij herinzaai of instandhouden van klaver dan kan u zich aanmelden bij Annelies Beeckman. Dit kan per mail op annelies.beeckman@inagro.be of telefonisch 051 27 32 51.

 

herkauwers
akkerbouw