/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef biologische quinoa 2018

Karel Dewaele, Lieven Delanote, Brecht Vandenbroucke (Inagro)

Quinoa is door zijn unieke eigenschappen een gewas met een brede waaier aan toepassingsmogelijkheden, die momenteel nog te weinig gekend en benut worden. De consumptie in de EU neemt toe. De Europese quinoa-productie vult gaandeweg een deel van deze vraag in naast de import uit Zuid-Amerika. Sinds 2014 werkt Inagro aan kennisontwikkeling samen met o.a. ILVO en Proefcentrum Herent in het ‘quinoa platform’.

Ervaring 2015-2017

In het droge voorjaar van 2015 was meermaals wiedeggen voldoende voor een goede onkruidbestrijding. Schoffelen bleek nodig in het natte voorjaar van 2016. Onder zeer natte omstandigheden viel de begingroei vrijwel stil. In 2017 kregen we een omgekeerde situatie: droogte gevolgd door nat weer vanaf augustus. Dit vertraagde de eindafrijping aanzienlijk. 

Voor de geteste rassen was een tijdige zaai in april bepalend voor de opbrengst. Daarnaast is een goede planning van de oogst een kritiek punt van de teelt. Positief is het toegenomen aanbod van geschikte, vroege rassen die meer teelt- en oogstzekerheid bieden.

Besluit 2018

Dit seizoen kan een referentie zijn voor de prestaties van de rassen in droge condities. Afgezien van opkomstverschillen verliep het groeiseizoen verder gunstig. Algemeen was laatheid opnieuw een maat voor het opbrengstvermogen. Een vroege zaai is voordelig, zeker bij late rassen. Bij Bastille en Dutchess pakte dit gunstig uit, maar hun oogst kan in een moeilijke nazomer problematisch zijn. De vroege rassen boeten iets in qua opbrengst maar bieden meer garanties op een tijdige oogst. Naast deze veldeigenschappen zijn ook de verschillen in oogstkwaliteit (kleur, grootte zaden, saponinevrij of niet, …) belangrijk om rekening mee te houden.

Lees het volledige verslag hier

Bekijk ook de Teeltgids quinoa (2017).

Meer info?
Contactpersoon: Lieven Delanote
Tel: +32 (0)51 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

 
akkerbouw