/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe proeven (mengteelten met) vlinderbloemige gewassen van start

Pauline Deltour (Inagro)

Foto: zaai van mengteelt spelt en linzen door Simon Colembie

Begin april 2018 schoot het project SymBIOse uit de startblokken. In dit project willen we de teelt van vlinderbloemige gewassen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk bevorderen door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Vlinderbloemige gewassen spelen in de biologische teelt een sleutelrol voor de bodemvruchtbaarheid. Voor biologische veehouders dragen ze bij aan de nodige bedrijfseigen eiwitvoorziening in het rantsoen. Via het project SymBIOse heeft Inagro heeft de mogelijkheid enkele telers te ondersteunen bij het aanleggen van kleine veldproeven over de teelttechniek van vlinderbloemige gewassen.  Neem zeker contact op met Inagro indien u hierin interesse heeft!

In Vlaanderen zijn we dit najaar al van start gegaan met twee proeven. Een eerste proef is een mengteelt van spelt met linzen aangelegd bij Simon Colembie in Wannegem. We hebben verschillende zaaidichtheden van spelt gecombineerd met 80kg/ha linzen. Ook een object met zuivere spelt is meegenomen in de proef.  We willen hiermee onderzoeken wat een goede zaaidichtheid is waarbij opbrengst van de linzen goed is en onkruid effectief onderdrukt wordt door het graangewas. De linzen die gezaaid werden in oktober, kenden dit najaar een matige veldopkomst. Gedurende het seizoen zullen we verder  de gewasontwikkeling, de uitstoeling en de ziekteresistentie opvolgen. Ook de opbrengst en de kwaliteit van de oogst zullen bepaald worden. 

In een tweede proef hebben we verschillende rassen winterveldbonen en voedererwten ingezaaid met triticale bij Jacob en Antoon Devreese in Lo-Reninge. De opkomst van de winterveldbonen was nagenoeg 100%. De voedererwten daarentegen kenden een lagere veldopkomst. Dit kan mogelijk verklaard worden door de zaaidiepte die optimaal was voor de veldbonen, maar iets te diep voor de voedererwten. We kijken met nieuwsgierigheid uit hoe deze teelt verder zal verlopen gedurende het seizoen.

Ook in Wallonië zijn de eerste proeven van start gegaan. Onkruiden blijken een van de voornaamste problemen te zijn in Wallonië in een mengteelt van granen met peulvruchten. In hun proef in Ciney vergelijken ze verschillende combinaties van haver, tarwe, spelt en triticale met veldbonen, erwten en linzen. Ze vergelijken hierbij het rij om rij zaaien van het graan en de peulvrucht met wiedeggen als mechanische onkruidbestrijding, met het samen zaaien van graan en peulvruchten in dezelfde rij, maar met een dubbele rijafstand zodat er geschoffeld kan worden.

Een tweede strategie om onkruid te slim af te zijn is het onderzaaien van een groenbedekker. In de lente zullen verschillende groenbedekkers, gaande van Engels raaigras, gele mosterd tot witte klaver, in de mengteelten worden ondergezaaid. We houden jullie op de hoogte wat voor interessante informatie uit deze proef zal komen.

Image

Foto: De opkomst van de proef met mengteelt granen en peulvruchten in Ciney.

Geïnspireerd door bovenstaande voorbeelden? Als u zelf interesse heeft om een proef aan te leggen met peulvruchten, mengteelten of vlinderbloemige groenbedekkers, aarzel dan niet en neem contact op met Inagro! We kunnen in het project SymBIOse de teelt van vlinderbloemige gewassen of groenbedekkers opvolgen en u begeleiden bij het uittesten van een nieuwe teelt of teelttechniek.

Meer info?
Pauline Deltour of Joran Barbry
Tel 051 27 32 27
pauline.deltour@inagro.bejoran.barbry@inagro.be

akkerbouw
biodiversiteit