/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Agroforestry met bomenrijen gunstig voor bodemkwaliteit en nuttige beestjes. Totale biomassaopbrengst positief.

ILVO

Er is een nieuwe studie over de kwantitatieve effecten van ‘alley cropping’, een vorm van boslandbouw (agroforestry) waarbij men rijen bomen aanplant op de akker zodat alle bewerkingen met de gewone landbouwmachines nog mogelijk zijn. Doctoraatsonderzoeker Paul Pardon vergeleek percelen met volgroeide populieren en notelaars, percelen met jongere bomen en percelen zonder bomen. 

De gunstige impact van alley cropping op de bodemkwaliteit en op de aanwezigheid van plaagbestrijdende insecten is nu kwantitatief onderbouwd. Nabij de oudere bomenrijen zaten  er in de bodem significant hogere concentraties aan organische bodemkoolstof en aan nutriënten zoals totale stikstof, kalium, natrium, magnesium en calcium. 

Ook de opbrengstdaling van de landbouwgewassen nabij de bomenrijen is in kaart gebracht.  In de 30- meterzone van de volwassen (hoogste) bomen was er sprake van een kwart minder geoogste aardappelen en maïs. Paul Pardon: ‘Bereken je de opbrengsten over de jaren, inclusief het gekapte hout, dan kom je wel aan een netto hogere biomassa, vergeleken met het niet-agroforestry systeem.’ Pardon adviseert om slimme teeltkeuzes te maken bij agroforestry. Zowel de boomsoort als de gewaskeuze beïnvloeden het resultaat. Wintergraan lijdt bijvoorbeeld nauwelijks opbrengstverlies. 

Lees het volledige artikel hier.

Meer info over agroforestry in Vlaanderen: www.agroforestryvlaanderen.be of de VILT Teevee reportage https://vimeo.com/175506243 

Contact:
Greet Riebbels, ILVO communicatie: greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be, 0486 26 00 14
Paul Pardon – doctorandus : Paul.pardon@ilvo.vlaanderen.be
Bert Reubens – promotor ILVO: bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be 0473 40 23 30
Kris Verheyen – promotor UGent : Kris.verheyen@UGent.be

 

 

bestanden: 
pitfruit
akkerbouw