/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - dec2018

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Teelttechniek biologische zonnebloemen

In 2018 werd op het biologisch proefveld van vzw PIBO-Campus in Tongeren (Zuid-Limburg, België) een proef met biologische zonnebloemen aangelegd. Er werd gekozen voor deze teelt aangezien er bij sommige bioboeren in de streek interesse was om zonnebloemzaden te mengen in het rantsoen van hun koeien. Het doel van dit eerste proefjaar was de teelttechniek onder de knie krijgen en observeren hoe de zonnebloemen groeiden in ons gematigd klimaat. Lees meer...


Wat met biologisch zaaizaad in 2019 ?

Biologische landbouwers kiezen steeds vaker voor biologisch zaaizaad en verschillende zaadhuizen engageren zich om voor hun betere rassen biologisch zaaizaad te vermeerderen. Het is dan ook logisch om strikter om te gaan met ontheffingen voor gangbaar niet chemisch behandeld zaaizaad. Niettemin is er nog een lange weg te gaan bleek tijdens de bijeenkomst van de expertgroep biologisch zaaizaad op 7 november 2018. Lees meer...


Diversifiëren met kippen: enkele bioboeren getuigen

Meer en meer (bio)boeren zien de voordelen in van het combineren van een plantaardige productie met vlees- of legkippen. De kippen kunnen bijvoorbeeld scharrelen tussen fruitbomen, of op een grasklaverperceel dat mee opgenomen is in de vruchtwisseling. Maar naast voordelen zijn er aan die combinatie ook heel wat uitdagingen verbonden. Op ILVO loopt momenteel een onderzoeksproject rond dit thema. Lees meer...


Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument

Op 1 november 2018 kon het plattelandsproject ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’ uit de startblokken schieten. Voor dit project slaan het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) en BioForum de handen in elkaar en bundelen zij gedurende 2,5 jaar hun complementaire expertise om tegemoet te komen aan de nood ter ondersteuning van de biobloemensector, dit met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Lees meer...


Opleding lassen voor bioboeren

Als je zelf machines wil bouwen of aanpassen is stevig laswerk onmisbaar. We organiseren in samenwerking met PCLT een opleiding lassen, gericht op beginners. Ook telers die af en toe zelf iets lassen maar nood hebben aan een professionele opleiding en verdere oefening zijn zeer welkom! Je kan kiezen tussen een dagopleiding en een avondopleiding. Snel inschrijven is de boodschap! Lees meer...


Proefveldbezoek frambozen te Pamel

Op 20 november was iedereen met interesse in biologische frambozen welkom op Proefcentrum Pamel om een toelichting te krijgen rond de lopende CCBT-projecten. Ondanks het koude weer was er toch een mooie opkomst. De rondleiding werd gegeven door Sam Neefs, de nieuwe coördinator biologisch onderzoek. Na een korte voorstelling werd het goed ingeduffelde gezelschap begeleid naar de eerste proefvelden. Lees meer...


Samenaankoop biologische potgrond

Aankoop van biologische potgrond is niet zo evident als het lijkt. Vaak is een minimumafname vereist terwijl de potgrond niet altijd lang bewaart. De transportkosten zijn bij beperkte afname bepalend voor de uiteindelijke kostprijs. Als je slechts een kleine hoeveelheid nodig hebt, kan je bovendien meestal niet kiezen, maar moet je nemen wat op dat ogenblik beschikbaar is. Lees meer...


Nieuw gezicht voor het onderzoek bio beschutte teelt

Justine Dewitte verlaat eind januari 2019, na bijna 10 jaar, het PCG om zich volledig te focussen op de uitbating van hun familiaal biologisch tuinbouwbedrijf. Stefanie De Groote zal haar opvolgen op PCG. Lees meer...


Kijken van het landbouwsysteem naar veredeling

Of hoe werken we aan veerkrachtige en vitale rassen? VZW Vitale Rassen (voordien Netwerk Zelf Zaden Telen), onder-steund door Stichting Zaadgoed NL organiseerde op 30 november een studiedag in Melle. Met een opkomst van een 40 mensen hebben we ons een dag lang verdiept in het thema: hoe kunnen we landbouw en plantenveredeling terug verbinden? Lees meer...


Vijfdaagse 'leer en doe' opleiding met Atelier Paysan: 25feb - 1mrt

We nodigen je graag uit voor een vijfdaagse ‘leer en doe’ opleiding waarbij we een aantal wiedbedden (chtit-bine) gaan bouwen. De chit-bine is zo ontworpen dat hij kan doorontwikkeld worden tot een multifunctioneel werktuig (vb. schoffel, oogstkar,…). De opleiding wordt verzorgd door het Franse Atelier Paysan, een netwerk van Franse boeren die hun eigen machines willen ontwikkelen en bouwen. Alle deelnemers leren de verschillende stappen van metaalbewerking, namelijk snijden, boren en lassen. Voor cursisten die niet direct willen investeren in het wiedbed is deze opleiding gratis en een unieke kans! Lees meer...


Nog geen fytolicentie? Schrijf je nog snel in voor de cursus!

Ook de gebruikers van biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten over een fytolicentie beschikken en aan de vereisten inzake opleiding en toetsing voldoen. Nieuwe boeren, en gevestigde boeren die nog niet over een fytolicentie beschikken, dienen een opleiding te volgen en hun kennis inzake gewasbescherming te laten toetsen. Landwijzer organiseert speciaal voor deze doelgroep een cursus op maat! Lees meer...


En verder:

Image
 

 

AGENDA