/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Zelfoogstboerderij inspireert grootkeukens

Jenny Neukermans (PCG)

Op 24 oktober vond de inspiratienamiddag ‘Kies jij voor gezonde en duurzame voeding in je grootkeuken?’ plaats. Dit provinciaal netwerkmoment voor grootkeukenkoks, schooldirecties, aankoopverantwoordelijken en leerkrachten werd georganiseerd door Lekker. Lokaal. Natuurlijk! in samenwerking met good food@school.

De unieke samenwerking tussen zelfoogstboerderij CSA Polderveld en AZ Zeno stond centraal. Vanuit beide ooghoeken werd de samenwerking toegelicht en werden de drempels en mogelijkheden om lokale groenten te integreren in ziekenhuismaaltijden besproken. 

AZ Zeno vertrekt vanuit de visie dat goede voeding bijdraagt aan een goede gezondheid. Daarom zet het ziekenhuis in op lokaal geteelde groenten. Dit gebeurt via het principe van CSA, waarbij het teeltplan samen opgesteld wordt en de boer op voorhand betaald wordt. Op die manier kan ook het landbouwrisico gedeeld worden met het ziekenhuis. Een flexibel menuplan, goed contact met andere leveranciers, een draagvlak binnen de organisatie en efficiënte keukenorganisatie dragen daarenboven bij aan de succesformule.

Leer lokale producenten kennen: save the date

Wil je als grootkeuken zelf in contact komen met lokale producenten? Zet dan maandag 18 maart 2019 in je agenda. Het project Lekker. Lokaal. Natuurlijk! organiseert dan samen met POM West-Vlaanderen een B2B-markt waarbij lokale producenten hun producten voorstellen aan professionele handelaars.

Lokale producenten, meld je aan op onze website

Ook als producent kan je bij ons terecht. Wil je in contact komen met grootkeukens, dan kan je binnenkort producten aanbieden via https://app.lekkerlokaalnatuurlijk.be/#/register (Let op: Google Chrome als browser gebruiken). Bij een mogelijke samenwerking tussen producent en grootkeuken gaan wij jullie helpen en ondersteunen.

Meer info?
Contactpersoon: Jenny Neukermans (PCG)
Tel: +32 (0)9 331 60 92 
E-mail: jenny@pcgroenteteelt.be

Image
groenten