/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument

Liesbet Blindeman (PCS)

Op 1 november 2018 kon het plattelandsproject ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’ uit de startblokken schieten. Voor dit project slaan het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) en BioForum de handen in elkaar en bundelen zij gedurende 2,5 jaar hun complementaire expertise om tegemoet te komen aan de nood ter ondersteuning van de biobloemensector, dit met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Vanuit de maatschappij stijgt immers de vraag naar duurzaam geteelde bloemen. De teelt van biobloemen zit dan ook in de lift en geeft kansen aan de opstart van nieuwe biobedrijven of bijkomende tewerkstelling op bestaande biobedrijven. Op CSA bedrijven, pluktuinen en korte keten bedrijven zorgt de teelt van biologische snijbloemen voor diversiteit op en rond het veld, alsook in het aanbod naar de consument.

Met dit project willen we samen met de biobloementelers, afnemers en consumenten werken (1) aan kennisuitwisseling op vlak van teelttechniek, (2) aan een robuuste biobloemensector via verwerven van bedrijfseconomisch inzicht en samenaankomen, (3) ketenontwikkeling via marktonderzoek, afstemmen van vraag en aanbod en (4) sensibilisering en promotie naar een breed publiek.

Contactpersonen:
Liesbet Blindeman (PCS)
liesbet.blindeman@pcsierteelt.be – T: 09 353 94 89
An Jamart (BioForum)
an.jamart@bioforumvl.be – T:  03 286 92 65
Justine De Witte en Stefanie De Groote, (PCG)
stefanie@pcgroenteteelt.be – T: 09 381 86 82

Image
kruiden
groenten
biodiversiteit
snijbloemen