/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Teelttechniek biologische zonnebloemen

Sander Smets (PIBO Campus vzw)

In 2018 werd op het biologisch proefveld van vzw PIBO-Campus in Tongeren (Zuid-Limburg, België) een proef met biologische zonnebloemen aangelegd. Er werd gekozen voor deze teelt aangezien er bij sommige bioboeren in de streek interesse was om zonnebloemzaden te mengen in het rantsoen van hun koeien. De zaden zijn eiwitrijk (vooral onbestendig eiwit) en zijn relatief rijk aan zwavelhoudende aminozuren. Op de lichte leembodem werd het ras Savana van Euralis Semences ingezaaid. Het betrof een niet-ontsmet ras waarop een ontheffing werd aangevraagd. Het doel van dit eerste proefjaar was de teelttechniek onder de knie krijgen en observeren hoe de zonnebloemen groeiden in ons gematigd klimaat. 

Bij een vochtgehalte van 8,6 % werd een opbrengst van 3045 kg/ha bekomen. Omgerekend naar een vochtgehalte van 10 % - volgens de literatuur een ideaal vochtgehalte voor de bewaring van de zaden - werd 3093 kg/ha gedorst. 

Voor 2018 kan geconcludeerd worden dat de teelt van biologische zonnebloemen potentieel heeft en geen moeilijke teelttechniek vereist. Door het zeer droge en warme weer rijpte het gewas goed af en konden de zaden droog gedorst worden. De vraag rest of de zonnebloemen ook goed zullen afrijpen in jaar met normale klimatologische omstandigheden. Daarom zal de proef in 2019 herhaald worden.
 
Lees het uitgebreid teeltverslag hier.
 
Meer info?
Sander Smets (Pibo Campus)
Tel: +32 (0)12 39 80 55
 
bestanden: 
herkauwers
pluimvee
akkerbouw