/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Voorjaarszaai vlinderbloemige groenbemesters vóór een late groente

Groenbemesters worden traditioneel in het najaar gezaaid om hun gunstige bijdrage aan de organische stofopbouw in de bodem en om stikstofuitspoeling en erosie in de winter te voorkomen. Ook in het voorjaar, op percelen waar pas een late herfstteelt is voorzien, kan een voorjaarszaai met groenbemesters mogelijkheden bieden met het oog op onkruidonderdrukking. Vlinderbloemige groenbemesters kunnen bovendien voor extra stikstofnalevering zorgen.

Inagro afdeling biologische productie legde in 2013 een proef aan met enkele vlinderbloemige groenbemesters op een perceel waar pas eind juni broccoli zou worden geplant. Ter vergelijking werd tevens één object braak gehouden en op één object werd phacelia, als niet-vlinderbloemige, ingezaaid. 

Lees het verslag van de proef hier.

Meer info?
Contactpersonen: Annelies Beeckman (Inagro Afdeling Biologische Productie)
TEL: 051 27 32 51
E-mail: annelies.beeckman@inagro.be

 

 

akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid