/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Noord-Franse bio sector inspireert op gebied van samenwerking

Carmen Landuyt (CCBT)

Eind september gingen we met een groep Vlaamse biotelers en andere sectorgerelateerden op studiereis naar Noord-Frankrijk. Wat ons vooral opviel bij de bedrijven die we bezochten was de sterke coöperatieve werking en het grote vertrouwen in de verdere groei van de sector. Een inspirerende ervaring voor iedereen die erbij was; de foto’s spreken voor zich!

‘Samen sterk’ in de keten

Zo bezochten we onder andere akkerbouwer-groenteteler Sebastien Lemoine, die samen met drie andere telers het ‘Bioteam’ heeft gevormd. Samen beschikken ze over 295 ha biologische grond met nog 50 ha in omschakeling. De telers zijn elk eigenaar van hun eigen grond, maar alle aankopen en verkopen gebeuren via het Bioteam. De winst (en dus ook de risico’s) worden verdeeld volgens een verdeelsleutel die gebaseerd is op de oppervlakte per teler. Voor de aankoop en het gebruik van machines zijn ze lid van een nog groter samenwerkingsverband, namelijk een ‘CUMA’ van 49 bedrijven. Met de investering in een loods voor verwerking, met een potentieel van 10.000 ton product, geeft het Bioteam blijk van een groot vertrouwen in de groeiende bio markt.

Bio pakketten voor Parijs

Interessant was ook de aanpak van groenteteler Emmanuel Crucifix, die 700 groentepakketten (‘AMAP’) verkoopt in Parijs. Binnen zijn samenwerkingsverband met drie andere telers krijgt iedere teler jaarlijks een teelt toegewezen. Die teelten worden vervolgens geroteerd over de vier bedrijven.  Naast de individuele korte keten verkoop, verkopen de bedrijven ook een deel gezamenlijk via de lange keten. In zijn verkoopstrategie heeft Emmanuel zich aangepast aan de vragen van de drukbezette Parijzenaars. In schoolvakanties en tijdens de zomer levert hij dus minder pakketten, waardoor hij ook minder echte zomerteelten is gaan zetten. 

Image

Foto: Bezoek Emmanuel Crucifix

Van graan tot brood

Veel interesse van de deelnemers was er ook voor broer en zus Sylvian en Ines Deraeve, die een mooi akkerbouwbedrijf hebben overgenomen van hun vader, niet ver van de grens met België. Met de aanplant van een 10-tal soorten bomen op rijen, die hun grond in kleinere percelen verdelen, heeft Sylvain agroforestry geïntroduceerd op het bedrijf. Hun belangrijkste teelt is baktarwe, die Ines zelf maalt en verwerkt tot zuurdesembrood en pasta. Daarnaast telen ze ook een aantal mengsels met o.a. linzen, cameline, boekweit en koolzaad. Naar de ervaringen met het triëren van deze mengsels was er veel interesse vanuit de Vlaamse groep.

Image Image

Foto’s: links: Sylvain Deraeve, rechts: Ines Deraeve bij de tarwemolen

Niet enkel de bedrijven die we bezochten maar ook de onderlinge contacten zorgden ervoor dat het voor alle deelnemers een zeer geslaagde studiereis was! 

Een uitgebreid verslag van alle bezochte bedrijven is binnenkort beschikbaar. 

Image

Foto: Pieter Coopmans vol interesse bij de kudde Salers-runderen van Gonzague Proot.

Meer info?

Infofiche Noord-Franse Biosector

An Jamart, Paul Verbeke (BioForum) of Carmen Landuyt (CCBT)

herkauwers
akkerbouw
groenten