/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Grootste bio aardbeiteler UK bezoekt Proefcentrum Pamel en Biobees

Sam Neefs (Proefcentrum Pamel)
Op 12 september bracht een delegatie van Haygrove een bezoek aan het proefcentrum Pamel. Verbindingspersoon Johan Aelterman begeleidde hen. De delegatie werd ontvangen door Yves Hendrickx en Sam Neefs, kersverse verantwoordelijke voor het onderzoek op het proefcentrum.
 
Op het proefcentrum werden vooral teeltechnische en economische gegevens uitgewisseld. Momenteel vormen wantsen bij hen een sterk toegenomen probleem. Ook het aanhouden van een ruime teeltrotatie lukt soms niet echt bij gebrek aan beschikbare oppervlakte. Hun interesse werd aangescherpt zodra het over de nieuwe manier van telen van doordragers ging. Op het proefcentrum experimenteren we nu al een viertal jaar met het planten van doordragers tijdens augustus. Vroeger werd er al eens in oktober geplant maar meestal werden doordragers in het voorjaar geplant. Door de gewijzigde regelgeving rond ontheffingsmogelijkheden voor doordragers en het ontbreken van biologische planten van doordragers in het voorjaar ontstond het idee om de doordragers samen met de junidragers te planten. Initieel was het de bedoeling om een hogere productie te bekomen maar nu blijkt al een paar jaar dat de doordragers ook minsten 10 dagen vroeger rijp zijn. Hoe zachter de winter hoe groter het verschil. Als dagneutrale plant heeft een doordrager weinig last van deze warmere winters terwijl een korte dag plant zoals de junidragers net behoorlijk wat koude moet vangen om vlot en vroeg uit winterrust te geraken. Deze proeven worden zeker verder gezet.
Na het bezoek aan het proefcentrum bracht de delegatie onder begeleiding van Sam Neefs een bezoek aan Biobees,  het bedrijf van Luc Pauwels en zijn echtgenote Narissa te Ternat. Op dit bedrijf kregen aardbeien de afgelopen jaren een prominente plaats in het teeltplan. Luc vertelde ons dat hij in 1981 startte als bio landbouwer. Hierdoor heeft hij al een ruime ervaring in het biologisch telen. Tijdens de rondleiding zien we dat Clary en Joly  de rassen zijn waarmee in hoofdzaak wordt gewerkt.
 
Image

Dankzij de kortere teelt van deze junidragers bestaat nadien de mogelijk om op dezelfde percelen courgetten aan te planten. De aardbeien worden vroeg in het voorjaar met folie overkapt om de teelt wat te vervroegen. Door de omvang drong een hogere graad van mechanisatie zich op. Luc kocht recentelijk een nieuwe ruggentrekker (merk deto), deze ruggentrekker kan 2 verhoogde ruggen trekken in 1 beweging. Met deze ruggentrekker wordt de folie verticaal afgelegd in de grond waardoor nadien, bij het mechanisch schoffelen, de kans verkleind dat de folie wordt beschadigd. 

Image
 
Luc koos ervoor om bio folie op de ruggen te gebruiken, later wordt er ook bio folie tussen de rijen gelegd. Door een teeltrotatie van minstens 1 op 5 wordt de ziektedruk vanuit de grond onder controle gehouden. Na het bezichtigen van het veld, de ruggentrekker en de mechanische schoffelaar gingen we samen op de foto, om nadien afscheid te nemen van de bezoekers van Haygrove en Johan Aelterman.
 
Meer info?
Sam Neefs
Tel: +32 (0)54 32 08 46
 
 
 
 
kleinfruit