/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef bio zomertarwe PIBO-Campus Tongeren

Sander Smets (PIBO)

Dit jaar werd op het biologisch proefveld van PIBO-Campus in Tongeren een rassenproef biologische zomertarwe aangelegd. Dit om in te spelen op de vraag van bioboeren naar goed opbrengende rassen.  Op de lichte leembodem werden volgende rassen ingezaaid: Lavett EKO (mandataris: Limagrain), Servus (Aveve), Feeling Bio (Jorion-Philip Seeds) en Sensas (Jorion-Philip Seeds). 

Teelttechnische gegevens

De voorteelt in 2017 was biologische triticale. Het perceel werd geploegd op 15 januari. Vervolgens werd de akker afgesleept op 9 april. Op 19 april werd 45 m3 runderdigestaat/ha geïnjecteerd. Dit kwam overeen met een N-gift van 70 eenheden werkzame N/ha. De zaai gebeurde op 20 april aan een dichtheid van 400 korrels/m2. In Tabel 1 wordt hierover meer informatie gegeven. 

Image

Wat onkruidbestrijding betreft, werd gewiedegd met de Steketee wiedeg op 14 mei. Er werd slechts één maal gereden aan een snelheid van 3-4 km/u, dit om de tarwe niet los te rijden. De tarwe werd geoogst op 31 juli. 

Opbrengstresultaten

In Tabel 2 wordt de opbrengst van biologische zomertarwerassen weergegeven. De opbrengst schommelde tussen 3915 kg/ha (Sensas) en 5007 kg/ha (Servus). 

De opbrengst van Servus en Feeling Bio was significant hoger dan deze van Lavett EKO en Sensas. 

Image

Voor meer informatie, neem contact op: pibocampus@pibo.be, 012/39 80 55, www.pibo-campus.be 

 
akkerbouw