/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verslag rassenproeven biologische wintergerst, triticale, wintertarwe 2017-2018

Karel Dewaele, Brecht Vandenbroucke (Inagro)

Jaarlijks legt Inagro een rassenproef biologische triticale aan op zandleemgrond. Dit jaar legden we op dezelfde locatie ook rassen wintergerst en -tarwe aan. Vooral het droge einde van de teelt markeerde deze proef.

Triticale is één van de belangrijkste graangewassen in de Vlaamse biologische landbouw. De onkruidonderdrukking is iets beter in vergelijking met wintertarwe en triticale zou minder ziektegevoelig zijn. De interesse om wintergerst en -tarwe te telen neemt de laatste jaren wel toe. Vaak worden wintergranen geteeld in combinatie met voedererwten en/of veldbonen.  Naast de oogst van de droge korrel wordt ook de volledige plant gehakseld en ingekuild (gehele plant silage of GPS). In deze proef op één locatie in Lo-Reninge testten we het rassenaanbod van deze drie courante biologische wintergranen. We vroegen hierbij expliciet naar biologisch zaadgoed.

Algemeen besluit
Triticale bewijst in deze proef een sterkhouder te zijn als biologisch wintergraan. Het gewas is groeikrachtig in het (vroege) voorjaar, kan sterk uitstoelen en gaat niet snel legeren. De ziektegevoeligheid is met de keuze van de juiste rassen laag te noemen (aandacht voor gele roest). 
Tegelijk gezaaid met triticale, bedekte wintergerst de bodem in het voorjaar nog iets sneller. De opbrengst was wat lager. De vroegere zaai en oogst kan een voordeel zijn. Dwergvergeling in het najaar is een risico dat met een aangepast zaaitijdstip en ras te voorkomen is. In een mengteelt is het gewas weinig aantrekkelijk voor bv. houtduiven door de gebaarde aren. In deze proef met een belangrijke bodemnalevering zagen we wel de gevoeligheid voor legeren. In de rassenkeuze is het een belangrijk aandachtspunt naast de ziektegevoeligheid.
Wintertarwe ontwikkelde in het voorjaar trager en liet meer ruimte voor onkruidontwikkeling. Het opbrengstpotentieel lag in de buurt van triticale. Het hectolitergewicht was hoger. Het rassenaanbod is groot en ook bij deze soort is het zeer belangrijk om een stevig en gezond ras te kiezen. 
 
Lees het volledige verslag hier.
 
Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
Tel: +32 (0)51 27 32 58
 
akkerbouw