/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

NOBL-thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding 2018

Lieve De Cock (NOBL)

NOBL reikt voor de eerste maal een prijs uit voor de beste bachelor- of masterproef rond agro-ecologie en biolandbouw en –voeding. De prijs wordt uitgereikt aan een student afgestudeerd als master of als professionele bachelor aan een Vlaamse onderwijsinstelling in het promotiejaar 2018. Dankzij ILVO is aan de prijs een waarde van 500€ verbonden.

De deelnemers vertalen de resultaten van hun thesis naar een publiceerbaar artikel, gericht aan de biologische sector (landbouwers, verwerkers, winkeliers of consumenten). De criteria waaraan dit artikel moet voldoen staan beschreven in het wedstrijdreglement. De inzendingen kunnen ingezonden worden tot 15 oktober 2018 via het wedstrijdformulier terug te vinden via volgende link of bij de NOBL coördinator (lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be).

De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens de tweejaarlijkse NOBL-studienamiddag op 5 december 2018 in Leuven.

Meer informatie vind je terug via www.nobl.be/thesisprijs.

NOBL staat voor Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding. NOBL is een algemeen discussieplatform voor het delen van informatie, ideeën en ervaringen en ondersteunt activiteiten om het onderzoek en de kennisuitwisseling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen te bevorderen. 

Meer info?
Lieve De Cock (NOBL)
Mail: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be
Tel: 09 272 23 52

herkauwers
pluimvee
varkens
pitfruit
akkerbouw
groenten