/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Benut de droogte in de strijd tegen wortelonkruiden

Lieven Delanote (Inagro)

Foto: Probleemperceel voor bewerking

Nu de eerste percelen opnieuw vrijkomen, is dit het ideale moment om wortelonkruiden aan te pakken. De aanhoudende droogte is voor veel landbouwers een probleem  maar biedt in die strijd kansen.

Wortelonkruiden zijn invasief

Wortelonkruiden overleven via ondergrondse wortelstokken. Deze ondergrondse wortelstokken vormen een intens netwerk dat snel uitbreidt. Zo kunnen distels op één jaar tijd 2 tot 10 meter groeien. Dit ondergrondse netwerk is in de eerste plaats het reserve-orgaan dat wortelonkruiden toelaat om de winter te overleven. Een distel die 6 à 8 bladeren gevormd heeft, begint al opnieuw met de opslag van energie voor een volgende generatie. Elk stukje wortel gedraagt zich tegelijk als een ‘zaadje’. Een stukje van 2 cm wortel kan aanleiding geven tot een nieuwe plant. Frezen van perceelsranden of probleempercelen is daarom geen goede optie.

Uitputten of uitdrogen

Een alerte aanpak tegen wortelonkruiden is nodig. Hiervoor zijn mechanisch twee strategieën mogelijk. Een eerste strategie richt zich op het uitputten van de wortelstokken is vooral geschikt voor wortelonkruiden met een diep ondergronds netwerk. Deze strategie bestaat erin de planten herhaaldelijk af te snijden en opnieuw te laten schieten. Idealiter wordt steeds iets dieper gewerkt. Distels kunnen op deze wijze sterk terug gedrongen worden. Uitdrogen is een tweede strategie die zich goed leent voor wortelonkruiden met een ondiep netwerk aan ondergrondse wortels. Kweek is hier erg gevoelig voor. Beide kunnen aanvullend werken en laten efficiënt werk toe in de strijd tegen onder andere melkdistels en akkerwinde. Gebruik deze droge periode om probleempercelen aan te pakken !

Volvelds werken

Om wortelonkruiden efficiënt aan te pakken, is het belangrijk om de grond over de volledige oppervlakte te snijden over een diepte van 5 à 10 cm. Een gewone cultivator is weinig efficiënt omdat de planten gewoon tussen de tanden glippen. Een herhaalde bewerking over meerdere weken is aanbevolen. Vaak wordt dan steeds iets dieper gewerkt. Volgende mogelijkheden dienen zich aan:

  • In Duitsland is het gebruik van een stoppelploeg courant. De wortelstokken worden volledig doorgesneden en aan de oppervlakte gelegd door de kerende werking. Soms wordt deze bewerking 2 à 3 heer herhaald waarbij men steeds 5 cm dieper ploegt.
  • In het huidige drogende weer is goed werk mogelijk met een cultivator met vlakke en volvelds snijdende ganzevoeten. Voor een goede werking is 6 cm overlap tussen de messen nodig. Enkele machines werden gedemonsteerd op de biovelddag 2017 - http://leden.inagro.be/Artikel/guid/3212 
  • De rodweeder is een eenvoudige aanvulling die op elke cultivator past. In essentie bestaat de rodweerder uit een zeskante as. Per tand is er een kleine ‘schoen’ met lager waarin de as ronddraait. Deze wordt aan de achterste rij tanden van de cultivator opgehangen via een korte ketting. Op het moment dat de as in de grond wordt getrokken, maakt deze een draaiende beweging en worden wortelonkruiden losgetrokken. Nederlands onderzoek bevestigde de effectiviteit van deze aanpak. 

Image

Foto: Resultaat van een volleveldsbewerking

 

Enkele nuttige referenties:

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro)
Tel: +32 (0)9 51 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

 
akkerbouw
groenten