/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juni2018

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Schrijf je nu in voor de studiereis naar Noord-Frankrijk!

6,5 % of 1,53 miljoen hectare van de Franse landbouwgrond is biologisch. In de regio 'Hauts-de-France' gaan we van 24 tot 26 september op zoek naar innovatieve teeltsystemen, samenwerkingsverbanden, afzetcoöperaties en gemengde bedrijven. We bezoeken een reeks biologische bedrijven met vee, groenten en/of akkerbouwgewassen, maar gaan bijvoorbeeld ook langs bij Biocer, een coöperatie voor biologische granen. Alle info en inschrijven via ccbt.be/studiereis2018!


Op stap met de WeideCoach

In het kader van het CCBT project ‘Bio Beter Beweiden’ zochten we samen met de melkveehouders uit de ‘graasclub’ inspiratie in Nederland waar we op sleeptouw werden genomen door een weidecoach van de Stichting Weidegang. Op twee biologisch melkveebedrijven lichtte weidecoach Henk Antonissen tijdens een ‘Farmwalk’ hun werkwijze toe. Het beweidingssysteem wordt kritisch onder de loep genomen want op veel bedrijven wordt de weidegang nog niet optimaal benut. veel aandacht gaat naar de introductie van voldoende rotatie in het beweidingssysteem. Lees meer...


Zelfbouwmachines van ‘Atelier Paysan’ op Biovelddag Inagro

Het Franse netwerk ‘Atelier Paysan’ inspireert en ondersteunt boeren bij het zelf bouwen van machines en gebouwen. Op 27 juni kan je twee van hun creaties aan het werk zien op de Biovelddag van Inagro: de chtit-bine en de Barre-Porte-Outils. Lees meer...


Is fosfor en stikstof te sturen in biologische runderdrijfmest? 

Als gevolg van de dalende fosfor-bemestingsnormen in MAP5, is fosfor steeds vaker het beperkende nutriënt voor het gebruik van dierlijke mest op bedrijfsniveau. Een CCBT-project ging na wat de mogelijkheden naar voedersamenstelling zijn om het fosforgehalte in de drijfmest van melkkoeien te verlagen. Rode klaver, luzerne, lupinen, bieten en de eventuele pulp ervan blijken de kracht om de fosfaatgehalten in de mest laag te houden en de melkproductiecapaciteit te behouden. Lees meer...


Grote belangstelling voor demo mechanische onkruidbestrijding 

De ruim 150 bezoekers keerden tevreden terug van de demodag ‘cameragestuurde schoffelmachines en precisiewiedeggen’ op vrijdag 8 juni in Reninge. De demo toonde een goede steekproef van de huidige techniek. Tegelijk werd duidelijk dat een goede afstelling nog steeds het verschil maakt. Lees meer...


Ekoploeg ‘Ovlac’ demonstreert in Vlaamse primeur op Biovelddag Inagro 27 juni 

Biologische telers zetten steeds vaker de ploeg aan de kant en kiezen voor niet kerende grondbewerking. Dit is goed voor de bodem en het bodemleven. Er zijn echter ook heel wat uitdagingen verbonden aan niet kerende grondbewerking. In biologisch Nederland is de ‘ekoploeg’ daarom een nieuwe hype. Lees meer...


Wie wint de innovatieprijs? 

Op 18 september wordt op de netwerkdag 'Techniek in de bio tuinbouw' opnieuw een innovatieprijs voor bioboeren uitgereikt. Heb jij gevoel voor techniek en heb je zelf iets gebouwd of verbouwd? Grijp dan je kans en win de innovatieprijs! Lees meer...


Strokenteelt en gecomposteerde plantaardige reststromen als nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten 

De stijgende vraag naar biologisch geteelde groenten vereist een verdere optimalisatie van de huidige biologische teeltsystemen, met nog meer aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Daarom gaat dit jaar het nieuwe, Europese samenwerkingsverband SUREVEG van start. Met dit project zullen nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten worden ontwikkeld met oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. Daarvoor ligt de focus op strokenteelt en op het gebruik van plantaardige reststromen als bodemverbeteraar en als meststof. Lees meer...


Kansen voor nieuwe teelten 

In demonstratieproject 'Vele kleintjes maken groot' volgen Proefcentrum Herent en PSKW een aantal kleinere teelten op, waaronder okra, warmoes, wortelpeterselie, muskaatpompoen, boerenkool, raapsteel, watermeloenradijs, broccolini of sprouting broccoli, ... Het project heeft als doel tuinbouwers en met name kleine familiale (bio)bedrijven ondersteuning te bieden bij de uitbouw van enkele innovatieve teelten om de rendabiliteit van hun bedrijf te verhogen. Lees meer...


AGENDA

21 juni - Biologische Velddag NL

21 juni - Proefveldbezoek bio beschutte groenten

23 juni - Open Lesdag Leertraject Bio- en BD-landbouw op bioboederij ’t Schaaphof in Landegem (regio Gent)

26 juni - Info-avond Leertraject Bio- & BD-landbouw in Gent

27 juni - Biovelddag Inagro

28 juni - Ondernemersgroep composteren en fermenteren: tweede bijeenkomst

28 juni - Studiedag ILVO ‘Grasland: 50 tinten groen’

29 juni - Lancering ‘SymBIOse’ en bezoekdag vlinderbloemigen

29 juni - Tweedaagse biologische selectie en veredeling

29 juni - Openvelddag witloof en innovatieve teelten (gangbare teelt)

16 juli - Demonstratie: Zelfgebouwde machines voor onkruidbestrijding in groenten

18 sep - NETWERKDAG 'Techniek in bio tuinbouw'

24-26 sep - Studiereis biolandbouw Noord-Frankrijk