/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Kansen voor nieuwe teelten

Luc De Rooster (PSKW) en Sander Vangrunderbeek (Herent)

Kleine familiale landbouwbedrijven hebben het vandaag moeilijk om te overleven in een landbouwsector die grotendeels gericht is op schaalvergroting. Zij zijn op zoek naar nieuwe, innovatieve teelten. Deze nicheteelten spelen in op de vraag van de consument en handel.

Het is echter niet evident om een nieuwe teelt te introduceren in de bedrijfsvoering. Naast de technische onzekerheden, hangen er soms ook nog vraagtekens rond aspecten over commercialisering en rendabiliteit. En die zijn vaak een rem om de sprong te wagen.

Veelheid aan teelten

In het demonstratieproject ‘Vele kleintjes maken groot’ volgen we een groot aantal kleinere teelten op, waaronder okra, warmoes, wortelpeterselie, muskaatpompoen, boerenkool, raapsteel, watermeloenradijs, broccolini of sprouting broccoli, kleurmix worteltjes, little gem, romeinse sla harten, paarse spruiten, frivole spruiten, meloen, zeekool, crosne en zoete aardappel. De teelten worden verdeeld tussen het Proefstation voor de Groenteteelt en de Proefcentrum Herent.

Het project heeft als doel tuinbouwers en met name kleine familiale (bio)bedrijven ondersteuning te bieden bij de uitbouw van enkele innovatieve teelten om de rendabiliteit van hun bedrijf te verhogen. Om dit te bereiken zal er ingezet worden op 3 pijlers: 

  • Demonstratie van de teelttechniek
  • Afzet en commercialisering
  • Kostprijsberekening

Teelttechniek demonstreren 

De eerste doelstelling van dit project is voorlichting geven en informatie verspreiden voor kleine innovatieve nicheteelten aan telers die op zoek zijn naar alternatieve teelten. Dat kunnen teelten zijn die in Vlaanderen weinig tot niet voorkomen, maar ook teelten die hun potentieel al beperkt hebben bewezen maar waarbij er nog onduidelijk is over bepaalde technische aspecten: correcte bemesting, mechanisatie, e.d.

Bovendien lijken sommige teelten ideaal geschikt om in (oudere) serres te telen waar geen investeringen meer mogelijk zijn. Een nicheteelt kan ervoor zorgen dat deze bedrijven economisch kunnen overleven.

Commercialisering ondersteunen

De tweede doelstelling is de commercialisering van nieuwe teelten te ondersteunen en te optimaliseren. Het creëren van voldoende afzet is namelijk een belangrijke factor om een nieuwe teelt te lanceren. BelOrta is een belangrijke speler die innovatie in het marktsegment wil brengen. De coöperatie wordt in belangrijke mate betrokken in het zoeken naar de juiste bewaring, de juiste verpakkingen en juiste kopers. BelOrta kent de markt en weet wat kan aanslaan bij de kopers. 

De ideale bewaartemperatuur en een gepaste verpakking is belangrijk om tot een goede houdbaarheid te komen. Mogelijkheden van verpakking zijn divers: schaaltjes,  flowpack, gebusseld,  doosjes, e.d. Belangrijk is dat het product ook aantrekkelijk en vers kan worden aangeboden.

Kostprijs berekenen

Het economisch perspectief van deze teelten benaderen, is de derde doelstelling van dit project. In de eerste plaats zullen we in kaart brengen welke directe kosten verbonden zijn aan de teelt. Uit ervaring weten we dat arbeid veruit de belangrijkst kostenpost zal zijn. De arbeid in de verschillende teelten wordt nauwkeurig en gedetailleerd geregistreerd. Op basis van de cijfers kunnen individuele telers dan zelf aan de slag om te (laten) berekenen of een bepaalde teelt voor hen een opportuniteit kan bieden.

Teeltfiches

Om alle informatie overzichtelijk weer te geven worden per teelt fiches opgemaakt met zowel de teelttechnische aspecten, de aandachtspunten voor bewaring, verpakkingswijzen als de kostprijsberekening. Naast de talrijke bezoeken aan de demovelden bij de partners, zal ook een bezoek georganiseerd worden bij telers die reeds veel ervaring hebben met innovatieve teelten.

Openvelddag Proefcentrum Herent

Op vrijdag 29 juni vindt de jaarlijkse openvelddag van Proefcentrum Herent plaats. Deze openvelddag steekt in een nieuw kleedje en wordt georganiseerd in samenwerking met de Nationale proeftuin voor witloof! We stellen het onderzoek naar witloof en innovatieve teelten samen voor in een tweeledig programma met het accent op geïntegreerde onkruidbeheersing. We starten met een toelichting over het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, aangezien dit thema iedereen aanbelangt. Daarna krijg je een programma op maat voorgeschoteld en kan je een kijkje nemen op het demoveld van ‘Vele kleintjes maken groot’ (zoete aardappel, crosne en zeekool)..

Deze vormingsactiviteit komt in aanmerking voor de verlenging van de fytolicentie. 

Breng zeker je identiteitskaart mee!

Meer info?
Sander Vangrunderbeek
E-mail: sander.vangrunderbeek@vlaamsbrabant.be

Image

Demonstratieproject 2018-19  “Vele kleintjes maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen”.

beschutte teelt
kruiden
groenten