/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Ekoploeg ‘Ovlac’ demonstreert in Vlaamse primeur op Biovelddag Inagro 27 juni

Lieven Delanote (Inagro)

Foto © Koeckhoven: In Nederland is ekoploegen een hype. Op 27 juni demonstreert Koeckhoven de Ovlac ekoploeg in primeur in Vlaanderen tijdens de Biovelddag van Inagro. 

Biologische telers zetten steeds vaker de ploeg aan de kant en kiezen voor niet kerende grondbewerking. Dit is goed voor de bodem en het bodemleven. Er zijn echter ook heel wat uitdagingen verbonden aan niet kerende grondbewerking. In biologisch Nederland is de ‘ekoploeg’ daarom een nieuwe hype. 

Een goede bodemvruchtbaarheid is de zorg van elke biologische boer. Daarom opteren biologische telers steeds vaker voor niet kerende grondbewerking. De voorbije jaren is hiermee veel ervaring opgebouwd. Ook Inagro werkt sinds 3 jaar niet kerend op haar proefbedrijf voor biologische landbouw. Niettemin botsen biologische telers ook op meerdere knelpunten. Het is lastig om grasklaver, groenbemesters en overwinterende onkruiden als straatgras en vogelmuur in het voorjaar voldoende te vernietigen voor een vroege volgteelt. Als het lukt, zijn vaak meerdere bewerkingen nodig. Bij fijnzadige gewassen verstoren gewasresten egaal zaaiwerk.

Ekoploeg terug van weggeweest

Toen nog met het paard werd geploegd, bedroeg de ploegdiepte 10 à 15 cm. Ploegen was toen de enige optie om mooi zaaibed te bekomen. Na de tweede wereldoorlog werd het paard werd vervangen door een tractor. De traditie van ploegen bleef. De tractoren en de ploegen werden de voorbije decennia fors groter. De ploegvoor werd dieper met gekende nadelen: ploegzool, inkuileffect organisch materiaal, bodemleven op zijn kop, brandstofverslindend,… Eind vorige eeuw kwam hiertegen vooral in Nederland een tegenbeweging. Rumpstadt introduceerde toen voor het eerst de ‘ekoploeg’ maar kende weinig succes. Ondertussen is de techniek verder geëvolueerd en op punt gesteld. Dankzij RTK-GPS kan ook zonder probleem ‘boven over’ worden gereden met perfecte aansluiting van de ploegvoren. In biologisch Nederland is de ekoploeg een nieuwe hype. 

Ekoploeg biedt voordelen 

De combinatie van ondiep (10 à 15 cm) en bovenover ploegen in het voorjaar heeft een aantal voordelen: doordat er niet in de voor wordt gereden, is er minder kans op ondergrond verdichting en ploegzoolvorming; groenbemesters en organische bemesting worden ondiep ondergewerkt en komen in een optimaal milieu voor omzetting (vocht, zuurstof, wortelomgeving,…); het bodemleven wordt maar weinig verstoord; een ‘clean’ zaaibed is mogelijk en het kost fors minder energie en trekkracht dan klassiek ploegen. Verdere praktijkervaring moet uitwijzen hoe deze voordelen in de praktijk uitpakken.

Ovlac ekoploeg in Vlaamse première op Biovelddag Inagro

De Ovlac ekoploeg is een Spaanse ploeg die de voorbije jaar door het bedrijf Koeckhoven uit Nederland onder handen werd genomen en werd aangepast naar onze bodemomstandigheden en ondiep werk. Koeckhoven is hiermee één van de aanjagers van de huidige hype van ekoploegen in Nederland. Op 27 juni steekt Koeckhoven de grens over en zien we de Ovlac ekoploeg in Vlaamse première op de biovelddag van Inagro. 

Meer info: 
Zie uitnodiging Biovelddag
Contactpersoon: Lieven Delanote
Tel: +32 (0)51 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

herkauwers
akkerbouw
groenten