/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Is fosfor en stikstof te sturen in biologische koeiendrijfmest?

Wim Govaerts

Als gevolg van de dalende fosfor-bemestingsnormen in MAP5, is fosfor steeds vaker het beperkende nutriënt voor het gebruik van dierlijke mest op bedrijfsniveau. Een CCBT-project ging na wat de mogelijkheden naar voedersamenstelling zijn om het fosforgehalte in de drijfmest van melkkoeien te verlagen. Rode klaver, luzerne, lupinen, bieten en de eventuele pulp ervan blijken de kracht om de fosfaatgehalten in de mest laag te houden en de melkproductiecapaciteit te behouden.

Binnen dit project werd bekeken of de verhouding N/P in koeiendrijfmest kan beïnvloed worden door de samenstelling van het rantsoen en strooisel te sturen inzake fosforinhoud maar met behoud van het productiepotentieel.

Aanleiding?  De verscherpte mestwetgeving inzake fosfor maakt de afzet van dierlijke mest moeilijk omdat de N/P verhouding van die mest niet aansluit op de behoeften of bemestingsruimte van de plantaardige biologische bedrijven. 

Met een aangepaste rantsoenering op fosfaatvlak (bij welke de melkproductie wel hoog genoeg blijft) komen we ertoe om voor gronden fosfaatklasse I tot en met klasse III toch voldoende stikstof (170 kg N/ha) voor de biologische groententeelt te kunnen voorzien. Terwijl de stikstofvoorziening reeds een probleem geeft vanaf fosfaatklasse II voor het herkenbare bio-rantsoen en de daaruit ontstane bio-mest. Bij fosfaatklasse IV geeft de aangepaste rantsoenering duidelijk een hogere mogelijkheid om N te voorzien op perceelsniveau binnen de mestwetgeving van MAP5 dan de herkenbare bio-rantsoenen.
 
Rode klaver, luzerne, lupinen, bieten en de eventuele pulp ervan vormen de kracht om de fosfaatgehalten in de mest laag te houden terwijl het stikstofgehalte op peil blijft en de melkproductiecapaciteit kan behouden worden. Er liggen kansen voor samenwerkingen tussen melkveehouders en groentetelers en akkerbouwers om samen tot een mooie win/win te komen. 

Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project HIER.
 
Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!
 
(De eerder gepubliceerde berekeningen ivm geitenstalmest vind je hier terug.)
 
Meer info?
Luk Sobry en Wim Govaerts
Tel: +32 (0)51 27 32 51 
 
Image
 
herkauwers
akkerbouw
groenten