/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mechanische onkruidbestrijding in maïs stap voor stap

Lieven Delanote (Inagro)

In het verlengde weekend van Hemelvaart werd de eerste biologische maïs uitgezaaid. Onkruidbestrijding vergt nu alle aandacht. Het weer is alvast gunstig gezind. In deze blog brengt bio adviseur Lieven Delanote enkele aandachtspunten in herinnering.

Onkruidbestrijding begint al voor de zaai

De onkruidbestrijding begint al bij de zaaibedbereiding. Een vlak en fijn zaaibed staat garant voor een egale opkomst. Na de opkomst kan dan sneller geschoffeld of geëgd worden zonder schade aan het gewas. Een kluiterig zaaibed schoffelt of egt moeilijk. Theoretisch is een vals zaaibed aangewezen. Met een week goed weer in het vooruitzicht ben ik geneigd om meteen te zaaien. We kunnen zeker zijn van een goede opkomst en van de mogelijkheid om te eggen voor opkomst. Onder droge omstandigheden valt de kieming van het onkruid en dus ook het effect van het vals zaaibed vaak tegen.

Voor opkomst eerste en tweede keer eggen

Maïs mag zeker onder de huidige omstandigheden vrij diep gezaaid worden. Doorgaans duurt het 7 à 10 dagen voor de maïs boven staat. In die tijd kiemt er ook heel wat onkruid dat later lastig te bestrijden valt. Daarom is een eerste volveldse bewerking met de wiedeg in vooropkomst een must. Rij een eerste keer als de stengel uit het zaadje priemt. Een tweede bewerking één à twee dagen later kan zinvol zijn om de onkruidkiemen die aan de eerste egbeurt ontsnappen aan te pakken. Dit kan zo lang je de kiem van de maïs niet raakt met de eg. Hoe korter je voor de opkomst van de maïs egt, hoe meer kiemende onkruiden je kan aanpakken. Tel hierbij niet de dagen op de kalender maar ga dagelijks je veld observeren. Een nauwkeurige afstelling, een egaal zaaibed en eventueel de treffler-wiedeg maken hierin een groot verschil. Eenmaal afgesteld, kun je op korte tijd een grote oppervlakte bewerken zonder je naar het gewas moet omzien.

Na opkomst zoeken naar de beste combinatie

Na opkomst is er geen vast recept, tenzij kort op de bal spelen en herhalen. Veel hangt af van de bodem, de maïs, het onkruid, de weersvoorspelling en de beschikbare machines. Algemeen worden de schoffelmachine en de wiedeg afgewisseld. Als een Trefflerwiedeg of een houe rotative beschikbaar is en de grond los ligt, kan dit de eerste bewerking zijn van zodra de maïs 3 à 4 blaadjes heeft.  Met een klassieke wiedeg op grovere grond is de kans reëel dat je nog teveel maïsplantjes onder duwt. Jonge maïs die onder een kluit terecht komt, loopt onvermijdelijk groeiachterstand op.  Soms is in jonge maïs een schoffelbewerking met gewasschijven daarom meer aangewezen. Stel de schoffelmessen hierbij nauwkeurig af in diepte en breedte. Het onkruid dat mee kiemt met de maïs en aan de eerste schoffelbeurt ontsnapt, krijg je nadien moeilijk nog kapot. Bij stadium 6-blad kan je het ganse arsenaal naar boven halen: wiedeg, vingerwieder, torsiewieder,… Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de adventiefwortels die de maïs op dat moment vormt (zijwortels) zo min mogelijk geraakt worden. Goed wiedwerk is voor mij niettemin meer van belang. Tot 15 à 20 cm kan maïs geëgd worden. Vanaf deze grootte kan ook aangeaard worden. Na opkomst komen we op die manier snel tot 2 à 3 bewerkingen met de wiedeg en 2 à 3 bewerkingen met de schoffelmachine om tot een onkruidarm perceel te komen.

Image

Foto: Schoffelmachine en wiedeg staan klaar in de schuur. Ook met ouder materiaal is goed werk mogelijk.

Demodag mechanische onkruidbestrijding op 30 mei in Reninge

Op 30 mei delen de telers van de operationele groep ‘Smart Weeding, organic Feeding’ hun ervaringen met het brede publiek tijdens de demonstratiedag mechanische onkuidbestrijding in maïs in Reninge. Er zullen cameragestuurde schoffelmachines en precisiewiedeggen aan het werk zijn. HAK, Einbock (Monfort SA) Vanhoucke, Steketee, Carré (Vanometaal) en Treffler (Man@Machine) hebben toegezegd. Enkele andere constructeurs zijn nog in overweging. Iedereen is welkom. 

Meer info?
Lieven Delanote
Tel: +32 (0)51 27 32 50 
 
akkerbouw