/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Samen goed gewapend voor mechanische onkruidbestrijding in maïs

Lieven Delanote (Inagro)

Een geslaagde onkruidbestrijding is de belangrijkste succesfactor in biologische maïs. Enkele biologische melkveehouders en akkerbouwers in de Westhoek zochten de voorbije winter uit of ze door onderlinge samenwerking een betere schoffelmachine voor maïs kunnen kopen. Ze vonden in loonwerker Johan Staelens uit Ichtegem een geëngageerde partner. Hij kocht een nieuwe en volledig uitgeruste HAK-schoffelmachine met camerabesturing. Hiermee is cm-nauwkeurig schoffelwerk mogelijk. Op 30 mei wordt de machine gedemonstreerd tijdens de demodag mechanische onkruidbestrijding in Reninge.

Nieuwe schoffelmachines efficiënt maar duur

In essentie blijft een schoffelmachine een balk met parallellogrammen en schoffelmessen. Toch zijn schoffelmachines de voorbije tien jaar sterk geëvolueerd. Voor maïs zijn 6 m brede machines (8 rijen) standaard. Dit vergt een stevige en opplooibare balk. De parallellogrammen worden met grote precisie gemaakt door automatische snij-, profileer- en lasmachines. De schoffelmachine zelf wordt een grote bouwdoos: verschillende schoffelmessen, gewasschijven, vingerwieders, torsiewieders,… De stuurman achterop wordt vervangen door besturing met RTK-GPS of met camera. Dit resulteert in een hogere efficiëntie en capaciteit. Er kan gemakkelijk 1 ha per uur geschoffeld worden. Tegelijk brengen deze technologische ontwikkelingen een duur kostenplaatje met zich mee. 

Samenwerking biedt uitkomst 

De investering in deze moderne schoffeltechnologie is te duur voor een melkveebedrijf met een tiental ha maïs. Drie omschakelende melkveehouders uit de Westhoek stelden zich de vraag of deze investering mogelijk zou zijn door onderling samen te werken en vonden meteen bijval bij enkele collega’s die voor dezelfde uitdaging stonden. De krachten werden gebundeld in de operationele groep ‘Smart Weeding, Organic Feeding’ die in augustus 2017 van start ging. Tijdens de eerste bijeenkomst werd het kader in beeld gebracht. 

  • Samen kwamen ze op een areaal van 30 à 70 ha maïs die 2 à 3 keer moet worden geschoffeld. De relevantie van het idee werd hiermee bevestigd. 
  • Omdat de percelen over de volledige Westhoek gespreid liggen, is een goede logistieke organisatie noodzakelijk. 
  • Vooral in moeilijker seizoenen is een efficiënte planning en benutting van de machine nodig. 
  • Ervaring met de machine is nodig voor een optimaal resultaat.

Als vanzelf kwam het besluit dat een loonwerker de beste optie zou zijn. 

De puzzel valt ineen

Vrij snel kwam Johan Staelens uit Ichtegem in beeld. Johan heeft jarenlange ervaring met schoffelen en rijenbespuiting in maïs en had occasioneel ook voor enkele biotelers geschoffeld. De interesse voor rijenbespuiting was de voorbije jaren echter sterk gedaald en zijn machine was niet performant genoeg voor echt schoffelwerk. Vanaf het eerste gesprek was er een klik. Na enkele gesprekken en een verkenningsronde bij enkele constructeurs hakte Johan in januari de knoop door. Hij kocht een nieuwe en volledig uitgeruste 8-rijige schoffelmachine van het merk HAK met een Garford-camera besturing. De machine wordt begin mei geleverd en zal meteen in werk gesteld worden. Voor de betrokken telers betekent dit engagement van Johan Staelens een belangrijke stap vooruit. Ze zien met vertrouwen het nieuwe maïsseizoen tegemoet. 

Demodag mechanische onkruidbestrijding op 30 mei in Reninge
Op 30 mei delen de telers van de operationele groep ‘Smart Weeding, organic Feeding’ hun ervaringen met het brede publiek tijdens de demonstratiedag mechanische onkuidbestrijding in maïs in Reninge. Naast de machine van Johan Staelens zullen ook andere cameragestuurde schoffelmachines en precisiewiedeggen aan het werk zijn. Vanhoucke, Steketee, Carré (Vanometaal) en Treffler (Man@Machine) hebben al toegezegd. Enkele andere constructeurs zijn nog in overweging. Iedereen is welkom. In het bijzonder zijn de telers nog op zoek naar een partner voor het schoffelen van hun voederbieten in het volgende seizoen.
 
Meer info?
Lieven Delanote of Johan Devreese
Tel: +32 (0)51 27 32 50  (Lieven) of 0473 39 26 70 (Johan)
 
Operationele groep met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie
 
Image  Image
akkerbouw
groenten