/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Het monitoren en bestrijden van kleine mijten

Joachim Audenaert (PCS), Leen Leus & Johan Witters (ILVO)

De afgelopen twee jaar hebben het PCS en ILVO samengewerkt met partners uit Nederland, Zwitserland en Spanje, om de bestaande kennis op vlak van het monitoren van kleine mijten en hun bestrijding te vergelijken, optimaliseren en valideren in het kader van het C-IPM project UNIFORCE (Unification of IPM Forces to Control Mites in Berries, Soft Fruits and Woody Ornamentals). De focus lag hierbij op galmijten en weekhuidmijten, die respectievelijk op bessenstruiken en azalea’s voor grote schade kunnen zorgen. Omdat de gewassen waarop deze mijten leven in de meeste landen als ‘kleine teelten’ beschouwd worden, is het onderzoek dat hiernaar gebeurt beperkt. Met het project UNIFORCE hebben we daarom, d.m.v. een Europese samenwerking, een stimulans gegeven aan dit onderzoek op het vlak van kennisuitwisseling om de detectie, monitoring en beheersing van deze mijten efficiënter en duurzamer te maken.

De in het UNIFORCE project opgebouwde kennis zal belangrijke hulpmiddelen aanleveren om op een meer duurzame en geïntegreerde wijze de plaagmijten in de azaleateelt te beheersen. De resultaten onderstrepen het belang van staalnames, enerzijds om tijdig te kunnen reageren bij het waarnemen van schadelijke weekhuidmijtensoorten, maar daarnaast ook om te vermijden dat er een onnodige behandeling uitgevoerd wordt tegen weekhuidmijtensoorten die in de plant aanwezig zijn, maar er geen schade veroorzaken. Er zijn duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen azaleacultivars, maar er blijkt ook duidelijk dat niet alle weekhuidmijtensoorten schade veroorzaken. Efficiënte bestrijders worden ook gevalideerd om een volwaardige strategie te kunnen uitbouwen. 
 
Lees het volledige artikel hier
 
Voor meer vragen over weekhuidmijten en de toepassing van roofmijten in de praktijk kunt u altijd contact opnemen met Joachim Audenaert (joachim.audenaert@pcsierteelt.be of T +32 (0)9 353 94 71 ).kleinfruit