/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - jan2014

Image


CCBT wenst u een gezond en vruchtbaar jaar! 

Ook in 2014 informeren wij u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke praktijkinformatie voor biolandbouw? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Vlaams en Nederlands bio onderzoek gebundeld op bioKennis.org

De nieuwe website van bioKennis is online! bioKennis.nl is recent veranderd in www.bioKennis.org. Niet alleen nieuws en resultaten van Nederlands biologisch onderzoek, maar ook van het Vlaamse onderzoek is nu te vinden op bioKennis. De partners CCBT, NOBL, de Vlaamse biobedrijfsnetwerken, Bionext, Louis Bolk Instituut en Wageningen UR hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan de nieuwe website. Lees meer...


Voed uw natuurlijke vijanden: zaai bloemen rond akkers!

Lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen en andere natuurlijke vijanden zorgen er ieder jaar voor dat plaaginsecten niet de bovenhand kunnen krijgen in uw gewassen. Bloemen in de omgeving zijn een belangrijke voedselbron voor natuurlijke vijanden.
Inagro coördineert ook dit jaar opnieuw een gezamenlijke aankoop van zaden van een eenjarig en meerjarig bloemenmengsel. Lees meer...


Voorjaarszaai vlinderbloemige groenbemesters vóór een late groente

Groenbemesters worden traditioneel in het najaar gezaaid om hun gunstige bijdrage aan de organische stofopbouw in de bodem en om stikstofuitspoeling en erosie in de winter te voorkomen. Ook in het voorjaar, op percelen waar pas een late herfstteelt is voorzien, kan een voorjaarszaai met groenbemesters mogelijkheden bieden met het oog op onkruidonderdrukking. Vlinderbloemige groenbemesters kunnen bovendien voor extra stikstofnalevering zorgen. Lees meer...


Rassenproef bio zomergerst 2013: koud voorjaar staat hoge opbrengst niet in de weg

Zomergerst heeft een negatief imago in Vlaanderen en wordt voornamelijk geteeld als noodoplossing. Het rassenaanbod is beperkt en rasseninformatie is nauwelijks voor handen. Niettemin biedt zomergerst op een biologisch bedrijf enkele voordelen. Lees meer...


Rassenproef bio prei vroege herfst 2013: weinig ziekte en topopbrengst

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In de vroege herfst zijn vooral roest en de houdbaarheid in het veld bepalende factoren. Vanuit de markt kwamen dit jaar ook meer opmerkingen inzake tripsaantasting. Lees meer...


Onderzoeksprogramma 2014 bio beschutte teelt

In overleg met het Technisch Comité bio beschutte teelten heeft PCG het proefplan voor 2014 samengesteld. De eerste proeven zijn reeds uitgezaaid en zullen eind januari aangeplant worden in de verwarmde afdelingen. Lees meer...


Highlights biologisch onderzoek groenten en kruiden 2014

Terwijl de verslagen van 2013 afgewerkt worden, zijn reeds tal van ideeën voor 2014 verder uitgewerkt binnen de proefcentra Inagro en PCG. In dit artikel brengen we enkele belangrijke thema’s waar voor biologische groententeelt komend jaar focus op zal gelegd worden. Lees meer...


Bontbloeiende stamslabonen minder gevoelig voor bonenvlieg

Bontbloeiende bonenrassen bieden algemeen een meer betere opkomst en zijn minder gevoelig voor een aantasting door bonenvlieg vergeleken met witbloeiende rassen. Zo hebben onderzoek door Inagro en praktijkervaringen van telers bevestigd. Lees meer...


PPK zocht naar biologisch plantgoed aardbeien

Tot voor 2012 was er voor de biologische aardbeiteler geen biologisch plantgoed beschikbaar. Zelf vermeerderen of ontheffing aanvragen waren de mogelijkheden om plantgoed te hebben. Met de uitvoering van dit CCBT-project bracht PPK daarin verandering. Lees meer...


Goede jeugdgroei melkgeiten belangrijk voor de latere melkproductie, invloed van een kruidensupplement

Coccidiose is een van de belangrijkste ziekten bij jongvee op een rundvee- en geitenbedrijf. Uit een vorig CCBT project bleek een voedingssupplement op basis van kruiden er voor te zorgen dat de coccidiose besmetting op een lager niveau bleef, wat resulteerde in een betere groei van de lammeren. De lammeren die destijds deelnamen aan de kruidenproef vertoonden nu ook een hogere melkproductie in hun eerste lactatie. Lees meer...


Aanpak van herinplantproblemen in de bio fruitteelt

De problemen van bodemmoeheid bij appel nemen sterk toe. Daar waar de aanplanten vroeger gebeurden op verse grond, staan de meeste nieuwe percelen nu op herinplant. Zeker wanneer er zware aantastingen zijn van aaltjes en in mindere mate ook van schimmels, kan dit de groei van de bomen sterk beïnvloeden. Dit resulteert vaak in een zwakke groei, onvoldoende productie, een kleine vruchtmaat en een slechte kwaliteit. In het kader van een CCBT-project testte pcfruit enkele mogelijke oplossingen uit in een nieuwe aanplant. Lees meer...


Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven

Bij de bemesting van landbouwgewassen heeft zwavel in het verleden nauwelijks aandacht gekregen. In de zwavelbehoefte werd meer dan voldoende voorzien door atmosferische depositie en verontreinigingen in diverse meststoffen. Steeds vaker worden tekenen van zwaveltekorten waargenomen op (biologische) akkerbouw – veebedrijven. Deze symptomen doen zich voor zowel op plantniveau als op dierniveau. Lees meer...


En verder:


VRAAG & AANBOD


AGENDA

22 & 23 JAN—Biovak 2014

27 JAN—Discussiedagen ADLO-demoproject Varkensloket

27 JAN—DLV: cursus houtig kleinfruit

6 FEB—Discussiedagen ADLO-demoproject Varkensloket

8 FEB—Cursus Landwijzer: Werken met kosmische invloeden in de landbouw

11 FEB—Introductie-avond Landwijzer: Leertraject bio & BD-landbouw

12 FEB—BioFach 2014

19 FEB—Studienamiddag: Bio, bodem en bemesting

20 FEB—CBGV themamiddag: Meer voer van eigen land