/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Ken je knolletjes: resultaten consumentenenquête

Louis Lippens en Annelien Tack (PCG)

Op 1 januari 2017 is het project ‘Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten!’ aangevat in het Leader-gebied Vlaamse Ardennen. Binnen dit project willen we telers laten kennismaken met nieuwe, nog ongekende soorten die potentieel bieden voor onze regio. Om te bepalen op welke teelten kan ingezet worden is het belangrijk dat om de interesse en aankoopbereidheid van de consument in  nieuwe soorten te kennen. 

In het kader van het project werd daarom een online consumentenbevraging gedaan om het potentieel van deze nieuwe knolletjes op de Vlaamse markt in te schatten. De enquête werd door 471 mensen ingevuld, waarvan 63% vrouwen en 37% mannen. De grote meerderheid van de deelnemers was afkomstig uit Oost-Vlaanderen, waarvan ruim 26% van de deelnemers uit de Vlaamse Ardennen.

Met de enquête werd vooral een publiek bereikt woonachtig op het platteland (52%) of in de stadsrand (35%). Algemeen geeft 70% van de deelnemers aan open te staan voor het aankopen van nieuwe producten. In de enquête werden 6 verschillende knolgewassen voorgesteld. We zagen duidelijke verschillen in de bekendheid van de verschillende soorten en ook wat betreft aantrekkelijkheid en aankoopbereidheid waren er grote verschillen.

Bataat of zoete aardappel is duidelijk de meest gekende knol. 81 % van de bevraagden kende deze knol en de meesten onder hen konden de knol ook juist benoemen. 2/3 van de deelnemers vindt de knollen van bataat eerder aantrekkelijk (56%) tot heel aantrekkelijk (12%). 

De aankoopbereidheid voor bataat is de hoogste van alle soorten. 85% van de bevraagden zou bereid zijn deze knollen aan te kopen.

Yacon werd door 41% van de deelnemers herkend. 2/3 van hen kon ook de juiste naam van deze knollen geven. Tegen de verwachtingen in werden de knollen van yacon aantrekkelijker bevonden dan de beter gekende bataat. 77% van de deelnemers gaven aan de knollen eerder aantrekkelijk (64%) tot heel aantrekkelijk (13%) te vinden. Ondanks de mindere bekendheid zou toch 78% van de deelnemers bereid zijn de knollen aan te kopen.

24% van de bevraagden gaf aan de oca knollen te kennen. Toch kon slechts ¼ van hen de knollen ook correct benoemen. De knolletjes werden erg vaak verward met de knolletjes van aardpeer (topinamboer). De oca knollen werden slechts door 48% van de bevraagden aantrekkelijk bevonden (37% eerder aantrekkelijk en 11% heel aantrekkelijk). De aankoopbereidheid lag hier dan ook een stuk lager (54%).

Mashua of knolcapucien was de minst gekende knol. Slechts 13% van de bevraagden gaf aan deze knollen te kennen en slechts 1/5 van hen kon de knollen ook effectief benoemen. Vaak werden ze herkend als pastinaak of peterseliewortel. Deze knolletjes werden het minst aantrekkelijk bevonden, 33% van de deelnemers vond de knollen eerder wel aantrekkelijk, slechts 4% heel aantrekkelijk. Toch geeft 49% van de bevraagden aan bereid te zijn mashua knollen aan te kopen.

Ruim ¼ van de bevraagden gaf aan de knolletjes van ulluco te kennen. Toch kon slechts 12% van hen ook de correcte benaming geven. De meeste mensen dachten dat de knolletjes gekleurde aardappelvarianten waren. De ulluco knolletjes werden veruit het aantrekkelijkst bevonden door de bevraagden. 48% van alle deelnemers vond de knolletjes eerder aantrekkelijk en maar liefst 39% vond ze heel aantrekkelijk. Ondanks dat de knolletjes nog niet zo bekend zijn, geeft 83% van de deelnemers aan bereid te zijn de knollen aan te kopen omwille van het aantrekkelijke uiterlijk.

Crosne tenslotte werd door 19% van de bevraagden herkend. De helft van hen kon ook de correcte benaming van de knolletjes geven. 42 % van de deelnemers vond de knolletjes eerder aantrekkelijk (33%) tot heel aantrekkelijk (9%). De aankoopbereidheid was het laagst voor de knolletjes van crosne (45%).

Image

Meer info?
Annelien Tack of Louis Lippens
Tel: +32 (0)9 381 86 86 
 
akkerbouw
groenten