/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eerste preimineervliegen vastgesteld, vroege eerste vlucht

Jonathan De Mey, Joran Barbry (Inagro)

De eerste preimineervliegen werden al vastgesteld op een perceel winterprei in Sint-Katelijne-Waver vorige week. Ook in monitoringskooien bij de proefcentra in Beitem en in Sint-Katelijne-Waver waar gevonden poppen waren ingebracht, zijn al volwassen vliegen waargenomen. Deze waarnemingen zijn een indicatie dat de eerste vlucht van de preimineervlieg is gestart.

In tegenstelling tot vorig jaar (vlucht in juni) komen deze eerste duidelijke waarnemingen vroeg. Als teler kan je op jouw perceel ook aanwezigheid nagaan, preimineervliegen verraden vaak hun aanwezigheid door witte voedingsstippen na te laten op de bladeren van prei, ui, bieslook of andere waardplanten. 

Voedingsstippen verraden activiteit

Vooraleer de vrouwelijke volwassen vliegjes eitjes kunnen afleggen, voeden ze zich door met hun legboor in de waardplant te prikken en vervolgens plantensap op te zuigen. Hierdoor ontstaan typische ‘voedingstippen’ die altijd in een lijntje op de bladeren te zien zijn. Naast prei zijn ook andere plantensoorten, behorende tot het Allium geslacht, geschikte voedingsbronnen voor de preimineervlieg. Bieslook is een geschikte indicatorplant omdat deze schadesymptomen op de bladeren vaak duidelijker zijn dan op prei.

Image

Foto: Voedingsstippen op bieslookplantjes getuigen van actieve mineervliegen.

Positieve detectie met gele lijmval

Op basis van de bevindingen uit de monitoringsperiode over de jaren 2016 en 2017 is besloten om via gele plakvallen de aanwezigheid van preimineervliegen op het veld verder te monitoren in 2018. Op de vier hoekpunten en centraal in het veld hangt een val ter hoogte van het gewas. Regelmatig worden de vallen vervangen en de vangsten bekeken. Op een perceel winterprei dat wordt opgevolgd door het proefstation voor de groenteteelt zijn al een aantal preimineervliegen gevonden in 6 april.

Ontluiking gemonitord onder veldomstandigheden

Om de start van de eerste vlucht te monitoren, wordt beroep gedaan op een methode waarbij 20 eerder in het veld verzamelde poppen in een kooi worden gestopt. De kooi staat op het veld om de ontluiking te kunnen monitoren onder veldomstandigheden. In deze kooi staan enkele bieslookplantjes waarop gezocht kan worden naar voedingsstippen. De wekelijkse opvolging sinds 8 maart resulteerde reeds op 3 april in de detectie van adulte vliegen en voedingsstippen in de kooi op Inagro.

Image

Foto: Een kooi met bieslookplantjes en op het veld verzamelde poppen om na te gaan wanneer de eerste vlucht van de preimineervlieg start

Schade voorkomen door …
  • Controleer regelmatig uw prei en andere Allium gewassen (uien, sjalot, look…) op de aanwezigheid van voedingstippen.
  • De meest effectieve methode om schade te vermijden is afdekken met insectengaas (max. maaswijdte 0,8 mm). Netten worden best in de voormiddag aangebracht waarbij erop gelet wordt dat het net goed vastgelegd en afgesloten wordt.

Dit onderzoek kadert in het het LA-traject ‘Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg in prei’, uitgevoerd het PCG (Kruishoutem), het Proefstation voor de Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver), Inagro (Beitem) en het ILVO. 

Image

Meer info?
Joran Barbry
Tel: +32 (0)51 27 32 58
 
groenten