/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Knolselder 2017: Biologische rassen leveren kwaliteit

Karel Dewaele, Lieven Delanote, Johan Rapol (Inagro)

Selderroest (Septoria) was vrijwel afwezig in het opmerkelijk droge seizoen 2017. In deze rassenproef biologische knolselder was vooral de inwendige knolkwaliteit een aandachtspunt. Onder meer de biologische rassen Ibis, Rowena en Balena legden goede resultaten neer.

De rassenkeuze voor knolselder in de biologische teelt loopt op vandaag gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en vooral de  weerstand tegen bladvlekkenziekte (selderroest of Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. De vraag is of dit een afwijkende rassenkeuze kan rechtvaardigen.

Het teeltseizoen 2017 verliep tot augustus extreem droog. De gewasontwikkeling was tot dan zeer traag, waardoor algemeen de opbrengst matig uitkwam (gemiddeld 55 ton/ha). Er was pas in de herfst plaatselijke aantasting door roest en het was moeilijk om rasgevoeligheid te onderscheiden. Door de late groeispurt waren de verschillen in gevoeligheid voor interne gebreken opvallend. 

Rekening houdend met kwaliteit en opbrengst kwamen vooral Markiz, Ibis, Rowena en Balena als beste rassen naar voor. Sat 340 sprong uit de band maar kon nog net voldoen in kwaliteit. Van de laatste vier rassen zijn er biologische zaaizaden beschikbaar.

Lees het volledige proefverslag hier

Meer info?
Karel Dewaele
Tel: +32 (0)51 27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be

 
akkerbouw
groenten