/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Kort verslag studiedag aardbeien en kleinfruit

Proefcentrum Pamel

Op zaterdag 10 maart verwelkomden Proefcentrum Pamel en het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbeitelers (KNVA) meer dan 80 telers en geïnteresseerden vanuit alle hoeken van Vlaanderen op zijn jaarlijkse studiedag aardbeien en kleinfruit voor gangbare en biologische telers. Deze studiedag wordt financieel ondersteund door de provinciale landbouwkamer van Vlaams-Brabant en het departement Landbouw & Visserij. We konden een gevarieerd programma samenstellen met 10 uiteenlopende onderwerpen die van dichtbij of wat verder af een aansluiting vonden met het telen van aardbeien en kleinfruit.

Na een inleiding door Etienne Elpers, voorzitter van het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbeitelers (KNVA), werd de aftrap van deze studiedag gegeven door Tessa De Baets van pcfruit. Zij besprak verschillende maatregelen tegen erosie in de aardbeienteelt zoals het gebruik van zandzakjes, strobalen en erosiemulch. Haar collega Tim Beliën informeerde ons over het wegvangen van wantsen in aardbeien en over een veelbelovend vangmiddel voor de Aziatische fruitvlieg dat in combinatie met Tracer ook voor het afdoden zorgde. Vervolgens gaf Katrijn Stoffels van Proefcentrum Hoogstraten vzw een overzicht van de bevindingen over de nieuwe en veelbelovende rassen juni- en doordragers.  Bij de junidragers springen Sonsation en Limalexia in het oog; bij de doordragers wordt er veel verwacht van Verity en Prize maar ook Favori, Harmony, Murano en het nummer 08-06-10 doen het goed.  Frans Meurrens, secretaris van KNVA, gaf een uiteenzetting over het positieve effect van Regalis Plus in de gangbare teelt van junidragers. Ten slotte werd de voormiddag afgesloten door Sarah Fonteyn van Proefcentrum Pamel die twee demonstratieproeven in biologische aardbeien en kleinfruit voorstelde waarin de bemesting gedeeltelijk werd ingevuld met bedrijfseigen organische reststromen zoals stro. Op deze manier kan het organisch stofgehalte van de bodem op lange termijn verhoogd worden.

Na de gesmaakte lunch liet Frans Meurrens zijn publiek even meereizen tijdens de fotoreportages van de afgelopen studiereizen naar Frankrijk en Spanje. Reeds voor de 10de keer organiseerde het KNVA een studiereis voor telers, onderzoekers en voorlichters. Het is belangrijk om de evoluties in andere Europese regio’s te gaan bekijken om te weten hoe daar de teelt en de techniek evolueert. Vervolgens presenteerde hij de belangrijkste wijzigingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in gangbare en biologische aardbeien en kleinfruit. Daarna werd de focus even verplaatst met een uiteenzetting van Yves Hendrickx over de transitie van Proefcentrum Pamel naar Plattelandscentrum Pamel en de bijhorende veranderingen die hiervoor plaats zullen vinden. Daarna werd het woord aan Marc Geens van de kruisbessenproeftuin uit Zomergem gegeven. Hij gaf een uitgebreid overzicht van ‘nieuwe’ kleinfruitsoorten die goed in België geteeld kunnen worden en voor een uitbreiding van het assortiment kleinfruit kunnen zorgen op de markt. Tenslotte had Guido Sterk van IPM Impact de eer om deze studiedag af te sluiten met zijn studies over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen- en hommelvolkeren. 

Er werd nog iets gedronken, nagepraat, contacten en informatie uitgewisseld. We kunnen besluiten dat het een geslaagde studiedag was met boeiende uiteenzettingen en veel nieuwe informatie en inspiratie. De presentaties zullen gedeeld worden op www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel.

Bedankt aan alle sprekers en de geïnteresseerden die van deze dag een succes maakten. Graag tot volgend jaar!

Meer info?
Sarah Fonteyn
Tel: +32 (0)54 32 08 46
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

 
kleinfruit