/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biobedrijfsnetwerk AKKERBOUW - GROENTEN

Friday, March 30, 2018 - 14:00

Bijeenkomst van de biologische akkerbouwers en groentetelers met als thema 'teelt en demo machines voor vernietigen van groenbemesters'

Meer info bij An Jamart (BioForum), an.jamart@bioforumvl.be, T 0487 90 51 05

 

Organisator: 
BioForum Vlaanderen