/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Minder worminfecties als kippen uitloop veel en verspreid gebruiken

In de uitloop komen leghennen in contact met de eitjes van parasieten, maar hoe meer en hoe verspreider de kippen de uitloop gebruiken, hoe minder de worminfecties. Dat blijkt uit eerder onderzoek op meer dan 100 biologische bedrijven in acht Europese landen. Het nieuwe Europese onderzoeksproject ‘FreeBirds’ speelt hierop in en gaat verder onderzoek doen naar dierenwelzijn en gezondheid in relatie tot de uitloop. 

Onder andere Louis Bolk Instituut, Wageningen UR (Nederland) en het Vlaamse ILVO werken samen in het kader van FreeBirds (Core Organic). Zo zal in Nederland ondermeer bekeken worden of de aanwezigheid van beplanting, een grondbewerking en/of de ontsmettende werking van de zon een invloed hebben op het aantal wormeitjes in de bodem van de uitloop. In Denemarken en Polen wordt bekeken in hoeverre de leghennenrassen onderling verschillen in gebruik van de uitloop. 

Opfok en diergezondheid

Ook onderdeel van FreeBirds is dat op het ILVO-proefbedrijf naar de opfokomstandigheden gekeken wordt. Er wordt gekeken of schuilmogelijkheden in de opfokstal, die een vergelijkbaar veilig gevoel zouden moeten bieden als een moederkloek, leiden tot minder angst bij jonge hennen. Het idee is dat als jonge hennen minder bang zijn, ze later beter naar buiten gaan.

“Tijdens twee rondes leghennen worden er groepen met en zonder zogenaamde ‘dark brooders’ opgefokt, en wordt getest of dit een effect heeft op angstigheid, uitloopgebruik en verenpikken op latere leeftijd. Doordat het uitloopgebruik van individuele hennen kan worden gemonitord met behulp van zendertjes, kan dit nauwkeurig gerelateerd worden aan welzijns- en gezondheidsparameters, zoals schade aan het verenkleed, pootproblemen of borstbeenbreuken. Doordat geweten is welke gebieden vaak en minder vaak gebruikt worden door de dieren, kan dit gerelateerd worden aan bijv. infectiedruk van parasieten en nutriëntenconcentraties in de bodem. In dezelfde opstelling wordt eveneens getest hoe uitloopgebruik beïnvloed wordt door factoren zoals beschuttingstype (korte omloophout vs. hazelaars), leeftijd van de dieren, en weersomstandigheden.” aldus Frank Tuyttens (ILVO). 

Het FreeBirds project is een van de  12 goedgekeurde projecten binnen het CORE Organic COfund ERANET. 

Meer info?
Frank Tuyttens
frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Bron: Pluimveeweb.nl, Frank Tuyttens (ILVO)

pluimvee